Baza WiedzyTematy
Baza Wiedzy pomaga znajdować odpowiedzi na pytania związane z konkretnym tematem.

Tematy Bazy Wiedzy

Wpisz fragment pytania:

Fakturowanie

#FAKTURY
#KSEF
#KOREKTY
#GTU
Szczegółowy opis
Co musi i nie musi być na fakturze: Informacje dotyczące elementów, które muszą być zawarte na prawidłowo wystawionej fakturze. Odpowiedź na pytania, czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami oraz czy faktury należy podpisywać. Omówienie dodawania miejsca wystawienia oraz problemów z drukowaniem kwoty słownie. Wyjaśnienie, które elementy są niezbędne, a które nie.

Długie teksty dodatkowe na fakturze: Instrukcje dotyczące wprowadzania długiego tekstu dodatkowego na fakturze. Odpowiedź na potrzebę zapewnienia wystarczającej przestrzeni na tekst.

Drukowanie faktury: Instrukcje dotyczące drukowania faktury. Omówienie druku cyfrowego faktury oraz przygotowania dokumentu PDF z fakturą. Wskazówki dotyczące drukowania duplikatu faktury. Odpowiedź na pytanie, co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury. Wyjaśnienie, jak wydrukować logo firmy na fakturach i innych dokumentach.

Faktura prosta i uproszczona: Wyjaśnienie, czym jest faktura prosta oraz instrukcje dotyczące wystawiania faktury prostej z dodatkowymi opcjami. Omówienie ustawiania parametrów faktury prostej. Faktura uproszczona: Informacje na temat faktury uproszczonej oraz sytuacji, w których paragon do 450 zł jest traktowany jako faktura. Omówienie pojęcia paragonofaktura. Instrukcje dotyczące wystawiania faktury z usługą oraz sposobu fakturowania usługi.

Faktura w obcym języku: Instrukcje dotyczące drukowania faktury w języku angielskim, niemieckim lub innym języku obcym. Informacje na temat wprowadzania numeru NIP UE w celu poprawnego wygenerowania JPK.

Faktury w cenach netto czy brutto: Omówienie, czy faktury należy wystawiać w cenach netto czy brutto. Wyjaśnienie, jak wystawić fakturę detaliczną i fakturę, która może być zafiskalizowana. Instrukcje dotyczące wystawiania faktury z usługą oraz sposobu fakturowania usługi.

Klonowanie faktur: Instrukcje dotyczące klonowania faktury oraz wystawiania kolejnej faktury na tej samej podstawie.

Zobacz także informacje o e-fakturze KSEF.


» zobacz więcej

Paragony i fiskalizacja

#PARAGONY
#FISKALIZACJA
» zobacz więcej

Kontrahenci

#KONTRAHENCI
#WERYFIKACJA
#KODY POCZTOWE
Szczegółowy opis
Indywidualne warunki handlowe: Instrukcje dotyczące wprowadzania indywidualnych warunków handlowych dla kontrahenta, takich jak poziom cen, stały rabat, termin płatności, a także informacje na temat sprawdzania obrotów kontrahenta. Informacje dotyczące konfiguracji i użycia indywidualnych warunków handlowych dla kontrahenta, w tym sposobu wystawiania faktur z indywidualnym terminem lub formą płatności. Informacje dotyczące znaków, które są niedopuszczalne w nazwie klienta, a także wskazówki dotyczące zapisywania nazwy firmy z cudzysłowem lub innymi znakami specjalnymi.

Jak znaleźć firmę po nazwie lub NIP: Wskazówki dotyczące wyszukiwania firm na podstawie numeru NIP oraz możliwości automatycznego wprowadzania danych kontrahenta na podstawie dostępnych informacji.

Mail do klienta: Wskazówki dotyczące wysyłania maili do kontrahenta z poziomu programu, wraz z instrukcjami dotyczącymi przygotowania maila dla klienta.

Panel danych kontrahenta: Informacje dotyczące funkcjonalności standardowego panelu kontrahenta w programie, wraz z instrukcjami dotyczącymi wyboru kontrahenta i korzystania z panelu danych.

Wprowadzanie kontrahenta unijnego: Instrukcje dotyczące wprowadzania danych kontrahenta z Unii Europejskiej, w tym wprowadzania numeru NIP UE w celu poprawnego generowania JPK (Jednolity Plik Kontrolny). Informacje na temat kodów ISO państw członkowskich Unii Europejskiej, które są używane w programie do identyfikacji konkretnych krajów.


» zobacz więcej

Wysyłka, reklamacje

#REKLAMACJE
#ETYKIETY
» zobacz więcej

Zarządzanie nieruchomościami

#LOKALE
#NALICZENIA
#MEDIA
» zobacz więcej

Zakupy, dostawy, skup

#ZAKUPY
#ROLNE
» zobacz więcej

Warsztat, serwis

#WARSZTATOWE
» zobacz więcej

Kasa gotówkowa

#KASA
#RAPORT KASOWY
Szczegółowy opis
Kasa gotówkowa: Wyjaśnienie działania nowego modułu Kasa w programie. Przedstawienie różnych rodzajów dokumentów kasowych, takich jak dokument KP (wpłata do kasy) i dokument KW (wypłata z kasy). Wyjaśnienie funkcji i zastosowania tych dokumentów. Omówienie sposobu działania raportów kasowych powiązanych. Informacje na temat dokumentów, do których można wystawić dokument kasowy KP lub KW. Wyjaśnienie procesu wprowadzania dokumentu kasowego w walucie. Omówienie sposobu obliczania kursu waluty i wartości dokumentu kasowego w różnych walutach.

Raport kasowy: Omówienie raportu kasowego i jego funkcji. Wyjaśnienie, jak działa raport kasowy i jakie informacje można w nim znaleźć. Wyjaśnienie procesu otwierania nowego raportu kasowego. Informacje na temat sposobu rozpoczęcia nowego raportu i wprowadzania danych kasowych. Omówienie procesu otwierania nowego raportu kasowego, wystawiania dokumentów KP i KW oraz innych funkcji związanych z obsługą kasy. Instrukcje dotyczące zamykania raportu kasowego. Wyjaśnienie, jak prawidłowo zakończyć raport kasowy i zarejestrować odpowiednie dane.


» zobacz więcej

Karty płatnicze, QR, bank

#KODY QR
#KARTY
#BANK
» zobacz więcej

Kursy walut

#KURSY WALUT
Szczegółowy opis
Aktualizacja kursów walut: Wyjaśniono, jak zaktualizować kursy walut. Omówiono, kiedy kursy walut są pobierane.

Sprawdzanie aktualnych kursów walut: Wyjaśniono, jak sprawdzić aktualne kursy walut. Wskazano, gdzie można znaleźć kursy danej waluty.


» zobacz więcej

Książka przychodów i rozchodów

#KSIĄŻKA
#KOSZTY
#SPIS Z NATURY
Szczegółowy opis
Księga: Instrukcje dotyczące pobierania danych do Książki. Informacje dotyczące procedury zaksięgowania pojedynczej faktury sprzedaży i ogólnych zasad dotyczących zaksięgowania faktury do Książki. Przewodnik, jak wydrukować podatkową księgę przychodów i rozchodów, w tym informacje dotyczące zgodności wydruku z odpowiednimi rozporządzeniami i pytanie, czy wystarczy wydrukować jedynie tabelę.

Rozliczenie roczne: Informacje na temat sposobu wykonania podatkowego spisu z natury. Instrukcje dotyczące przygotowania rocznego rozliczenia podatku dochodowego (PIT) oraz informacje na temat źródeł danych potrzebnych do wypełnienia formularzy PIT-36 lub PIT-36L.

Wynik finansowy w książce: Wyjaśnienie, jak obliczyć wynik finansowy dla danego miesiąca, jak sprawdzić faktyczne dochody oraz ile środków zostanie po odliczeniu nowej składki zdrowotnej.


» zobacz więcej

Ryczałt ewidencjonowany

#RYCZAŁT
Szczegółowy opis
Ryczałt ewidencjonowany: Informacje dotyczące procedury księgowania w module Ryczałt. Zawiera instrukcje krok po kroku, jak prawidłowo zaksięgować operacje związane z ryczałtem ewidencjonowanym.

» zobacz więcej

Składki ZUS

#ZUS
#ZDROWOTNE
Szczegółowy opis
Składki ZUS: Informacje dotyczące sposobu obliczania składek ZUS, które są wymagane od przedsiębiorców. Informacje na temat działania nowego modułu ZUS. Instrukcje dotyczące obliczania i wprowadzania składek ZUS do systemu. Przewodnik po procesie i zasady wprowadzania tych składek. Informacje dotyczące ogólnych zasad i procedur opłacania składek ZUS. Wyjaśnienie terminów, form płatności i innych aspektów związanych z opłacaniem składek ZUS.

Składka zdrowotna: Wyjaśnienie procedury i podstawowych zasad dotyczących obliczania tych składek. Informacje na temat obliczania składki zdrowotnej w oparciu o nowe zasady. Wyjaśnienie zmian i przepisów dotyczących obliczania tej składki. Informacje na temat sposobu obliczania składki zdrowotnej. Odpowiedzi na pytania dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w kontekście Książki i informacje o tym, jak dowiedzieć się, ile należy zapłacić. Porównanie sposobów obliczania tej składki w kontekście Ryczałtu i Książki.

Przygotowanie deklaracji ZUS DRA: Instrukcje dotyczące przygotowania deklaracji ZUS DRA. Wyjaśnienie wymaganych informacji i procedur związanych z wypełnianiem tej deklaracji.


» zobacz więcej

Amortyzacja, środki trwałe

#ŚRODKI TRWAŁE
» zobacz więcej

Umowy, wynagrodzenia

#UMOWY
#PPK
» zobacz więcej

Księgowość zewnętrzna

#KSIĘGOWA
Szczegółowy opis
Księgowość zewnętrzna: Instrukcje dotyczące przesyłania i odbierania danych od księgowego. Omówienie zalet i wad księgowości w programie a korzystania z zewnętrznej księgowości. Informacje na temat działania podatkowego rejestru sprzedaży oraz przygotowywania wykazu faktur dla księgowej.

Dane dla księgowości: Instrukcje dotyczące generowania pliku JPK_FA przeznaczonego dla księgowej. Wyjaśnienie wyboru dokumentów do eksportu i kolejności eksportu danych. Instrukcje dotyczące generowania pliku JPK_VAT zawierającego część ewidencyjną dla księgowej. Wyjaśnienie procesu generowania JPK_V7M z ewidencją sprzedaży.

Wysyłanie pliku JPK mailem: Wyjaśnienie, jak przesłać e-faktury do księgowej. Instrukcje dotyczące wysyłania pliku JPK za pośrednictwem poczty elektronicznej, na przykład do księgowej lub innych odbiorców.


» zobacz więcej

Sieci, tożsamości

#TOŻSAMOŚCI
#SIECI
» zobacz więcej

Mowa, SMS, płatności QR

#SMS
#MOWA
» zobacz więcej
Baza Wiedzy pomaga znajdować odpowiedzi na pytania związane z konkretnym tematem.

Tematy w Bazie Wiedzy dotyczą instalacji i konfiguracji oprogramowania, zarządzania licencjami i bezpieczeństwem, obsługi danych użytkowników i kontrahentów, obsługi dokumentów, komunikacji oraz drukowania. Pokrywają również operacje biznesowe takie jak fakturowanie, sprzedaż, usługi, produkcję i zarządzanie towarami. Zajmują się aspektami logistyki, finansów, zarządzania personelem i nieruchomościami. Wskazują na specjalistyczne moduły oprogramowania i omawiają zagadnienia księgowości. Na końcu przedstawiają zaawansowane funkcje oprogramowania, w tym zarządzanie zawartością i obsługę bazy danych.

Tematy Bazy Wiedzy
Baza Wiedzy pomaga znajdować odpowiedzi na pytania związane z konkretnym tematem · Instalacja i aktywacja · Praca z programem · Drukowanie i PDF · Fakturowanie · Paragony i fiskalizacja · Kontrahenci · Usługi, abonamenty · Zaliczki, oferty, zamówienia · Wysyłka, reklamacje · Zarządzanie nieruchomościami · Magazyn, produkcja, dostawy · Zakupy, dostawy, skup · Warsztat, serwis · Raporty · Kasa gotówkowa · Karty płatnicze, QR, bank · Rozliczenia, windykacja · Kursy walut · Książka przychodów i rozchodów · Ryczałt ewidencjonowany · VAT i JPK · Składki ZUS · Amortyzacja, środki trwałe · Umowy, wynagrodzenia · Księgowość zewnętrzna · Sieci, tożsamości · Zaawansowana konfiguracja · Mowa, SMS, płatności QR · Bazy danych, szyfrowanie · Rozwiązywanie problemów