Baza Wiedzy → Amortyzacja, środki trwałe → Amortyzacja

Amortyzacja

Jak wprowadzić tabelę amortyzacji? Jak działa amortyzacja środka trwałego? Jak wybrać metodę jednorazową, liniową lub degresywną? Jak ustawić współczynnik amortyzacji?

Prowadzenie rejestru środków trwałych jest obowiązkowe. Środek trwały należy zarejestrować w rejestrze najpóźniej w miesiącu przyjęcia do używania. Raty amortyzacyjne obliczane są od kolejnego miesiąca. Najpierw należy wprowadzić środek trwały. » zobacz jak

Naszym przykładowym środkiem trwałym jest samochód osobowy. Wprowadziliśmy podstawowe dane. Przejdź teraz na zakładkę Amortyzacja:

Standardowo program podpowiada amortyzację liniową. Niektóre środki trwałe mogą być amortyzowane jednorazowo. Limit amortyzacji jednorazowej jest podwyższony w przypadku użycia opcji pomocy de minimis. Niektóre środki trwałe mogą być amortyzowane degresywnie. Rodzaj dostępnej amortyzacji zależy od wartości, klasyfikacji i statusu środka trwałego oraz od statusu podatnika. Dowiedz się więcej u swojego doradcy podatkowego.

Stawka amortyzacji według KST jest tylko podpowiedzią ze strony programu. W niektórych wypadkach stawka może być inna. Stawka ta jest stawką maksymalną, możesz zatem wprowadzić niższą wartość.

Musisz wskazać współczynnik amortyzacji. Standardowo będzie to 1.0. Wskaż też stawkę amortyzacji. Włącz także amortyzację.

Program celowo nie wypełnia tych pól, zmuszając do podjęcia świadomej decyzji. Raz podjęta decyzja będzie miała wpływ na lata.

Przykładowe dane mogą wyglądać na przykład tak:

Mamy już wszystkie parametry do przygotowania tabeli amortyzacji. Naciśnij Przelicz.

Pokaże się pełna tabela amortyzacji:

Zwróć uwagę na wiersz oznaczony jako KUP, czyli koszt uzyskania przychodu. Odpis roczny zmniejszający wartość środka trwałego w naszym przypadku to 36.000 zł (20% z 180.000), ale kosztem uzyskania przychodu będzie tylko 20% z 150.000. Wartość ta w kolejnych latach może być inna. Zapytaj swojego doradcę podatkowego o szczegóły.

Wydrukuj teraz kartę środka trwałego. Wyglądąć będzie na przykład tak:

Jeśli wszystko jest OK, naciśnij Gotowe.

Twój środek trwały został zapisany i widnieje już w wykazie:

Dla celów podatkowych pamiętaj, aby włączyć wszystkie kolumny wykazu. Tylko wtedy wykaz będzie zgodny ze wzorem, określonym w rozporządzieniu. Taki wydruk wygląda tak:

Wprowadziłeś już środek trwały i podlega on amortyzacji. Aby odpisy rat amortyzacji mogły być zaksięgowane, musisz je przygotować. » zobacz jak

Księgowanie odpisu amortyzacyjnego Jak zaksięgować odpis amortyzacji do Książki? Co zrobić, aby dowód wewnętrzny dotyczący środka trwałego został zaksięgowany? » zobacz

Odpis amortyzacji Jak wprowadzić odpis amortyzacji? Co zrobić, aby odpis amortyzacyjny został zaksięgowany? » zobacz

Srodek trwały Jak wprowadzić środek trwały? Jak działa rejestr środków trwałych? Skąd wziąć symbol klasyfikacji KŚT? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Amortyzacja: Jak wprowadzić tabelę amortyzacji? Jak działa amortyzacja środka trwałego? Jak wybrać metodę jednorazową, liniową lub degresywną? Jak ustawić współczynnik amortyzacji? - Baza Wiedzy
Prowadzenie rejestru środków trwałych jest obowiązkowe. Środek trwały należy zarejestrować w rejestrze najpóźniej w miesiącu przyjęcia do używania. Raty amortyzacyjne obliczane są od kolejnego miesiąca. Najpierw należy wprowadzić środek trwały. » zobacz jak Dowiedz się więcej!