Baza Wiedzy → Kasa gotówkowa → Dokument kasowy

Dokument kasowy

Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:

Z prawej strony widać dokumenty kasowe, powiązane z raportem kasowym wybranym z lewej strony:

Dokumenty kasowe to dokumenty KP i KW.

Dokument KP poświadcza przyjęcie gotówki (Kasa przyjmie).

Dokument KW poświadcza jej wydanie (Kasa wyda).

Kliknij dwukrotnie, aby zobaczyć szczegóły wybranego dokumentu kasowego.

Tak wygląda okno dokumentu KP:

A tak wygląda okno dokumentu KW:

Tak, to jest to samo okno. Dokumenty kasowe są polimorficzne. Mają wspólną bazę i obsługują te same funkcje. Jednocześnie KP wie, że jest wpłatą, a KW, że jest wypłatą. Wydruk tych dokumentów będzie inny.

W oknie dokumentu kasowego możesz wybrać walutę wpłaty. Możesz wybrać dowolną walutę z tabeli NBP. » zobacz jak

Dla potrzeby sumowania raportu kasowego kwoty w walurach zostaną przeliczone na złotówki według kursu dla zapisanej daty waluty. Datą waluty powinna być data operacji kasowej.

Dokument kasowy może mieć do 5 pozycji. Kolejne pozycje pokażą się w miarę wypełniania dokumentu. Dokument wypełniony do maksimum wygląda tak:

Dla potrzeb wyświetlania i sumowania pozycje te zostaną podsumowane. Kwotą dokumentu jest suma wszystkich pozycji.

Dokumenty w kasie są automatycznie numerowane. Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Dokumenty kasowe mogą być wystawione z ręki, ale mogą być też powiązane z konkretnym dokumentem. Można na przykład przyjąć bezpośrednią zapłatę za fakturę albo zarejestrować wypłatę z tytułu korekty. Dokumenty kasowe mogą być też powiązane z delegacją (zaliczka i zwrot zaliczki) albo z umową (wypłata z tytułu umowy). » zobacz jak

Te funkcje zawarte są w pakiecie Kasa gotówkowa.
zobacz więcej →.
Dokument kasowy walutowy Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu? » zobacz

Dokumenty kasowe powiązane Jak działają raporty kasowe powiązane? Do jakiego dokumentu mogę wystawić dokument kasowy KP lub KW? » zobacz

KP Wpłata do kasy Jak wystawić dokument KP? Jak zarejestrować wpłatę do kasy? » zobacz

KW Wypłata z kasy Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy? » zobacz

Obsługa kasy Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Dokument kasowy: Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW? - Baza Wiedzy
Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe. Dowiedz się więcej!