Baza Wiedzy → Fakturowanie → E-faktury sprzedażowe

E-faktury sprzedażowe

Jak wystawiać e-faktury sprzedażowe? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze?

Rok 2024 to będzie prawdopodobnie ostatni rok, w którym wystawisz tradycyjną fakturę VAT w formie papierowej albo PDF. Od lipca 2024 wystawisz wyłącznie fakturę elektroniczną, wysyłaną do KSEF. Taką fakturę można zwizualizować w formie wydruku papierowego lub dokumentu PDF, ale nie będzie to już prawidłowa faktura.

Co do zasady e-faktury będzie można wystawiać w ten sam sposób, jak obecnie wystawiane faktury klasyczne. Jest jednak kilka ważnych różnic.

Żadnych poprawek! Wystawianie e-faktury następuje w momencie przekazania do KSEF. Nie będzie żadnej możliwości poprawki, podmiany albo uzupełnienia takiej faktury. Z momentem nadania numeru i daty wystawienia edycja będzie niemożliwa. Proszę zwrócić uwagę na aktualizację procedur sprzedaży!

Brudnopis Wprowadzamy mechanizm brudnopisu na zasadzie bufora. E-faktura będzie brudnopisem bez numeru i daty wystawienia do momentu wysłania do KSEF. Do tego momentu można dodawać kolejne elementy, zmieniać już istniejące itp.

Domknięcie brudnopisu spowoduje wystawienie e-faktury. Wystawiona e-faktura nie może być już w żaden sposób zmieniona.

Praca w terenie Aby wystawić e-fakturę u klienta czy w samochodzie, wystarczy skorzystać z systemu e-mikrofirma, dostępnego z dowolnej przeglądarki internetowej.

E-faktura wystawiona w tym systemie będzie pełnowartościowa. Po uruchomieniu pakietu Firma 365 zostanie ona pobrana automatycznie.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Fakturowanie.
zobacz więcej →.
Co trzeba wiedzieć o e-fakturze Czym różnią się e-faktury od tradycyjnych faktur? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze? » zobacz

E-faktury zakupowe i kosztowe Jak wprowadzać e-faktury zakupowe i kosztowe z KSEF? » zobacz

Generowanie tokena KSEF Jak wygenerować token dla aplikacji w KSEF? Co to jest token aplikacji? Jakie są możliwości i zagrożenia? » zobacz

Logowanie do KSEF Jak zalogować się do testowej aplikacji podatnika? Jak zalogować się KSEF? Jak uruchomić testową aplikację podatnika? » zobacz

Wprowadzenie e-faktury Jak wygląda wprowadzenie e-faktury? Od kiedy e-faktury będą obowiązkowe? Jak przygotować się do korzystania z KSEF? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

E-faktury sprzedażowe: Jak wystawiać e-faktury sprzedażowe? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze? - Baza Wiedzy
Rok 2024 to będzie prawdopodobnie ostatni rok, w którym wystawisz tradycyjną fakturę VAT w formie papierowej albo PDF. Od lipca 2024 wystawisz wyłącznie fakturę elektroniczną, wysyłaną do KSEF. Taką fakturę można zwizualizować w formie wydruku papierowego lub dokumentu PDF, ale nie będzie to już prawidłowa faktura. Dowiedz się więcej!