Baza Wiedzy → Fakturowanie → Faktura korygująca

Faktura korygująca

Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej?

Fakturę korygującą wystawia sprzedawca wtedy, gdy mowa o zmianie ilości lub wartości towaru, zakresie usług, w tym cenie cenie, rabatach, stawce podatku. W innych wypadkach należy wystawić notę korygującą. » zobacz jak

Najpierw odszukaj fakturę, którą chcesz korygować.

Sprzedaż - Faktury

Możesz korygować każdy rodzaj faktury, z wyjątkiem samej faktury korygującej.

Naciśnij przycisk Faktura korygująca. Program zapyta o powód korekty:

Możesz na przykład skorygować fakturę do zera:

Naciśnij Gotowe. Zobaczysz teraz okienko faktury korygującej:

Zwróć uwagę, że w naszym przykładzie mamy korektę do zera:

Jeśli korekta dotyczy wymiany towaru na inny, dopisz w tym okienku nową pozycję dodatnią.

Faktura korygująca ma co do zasady wartość ujemną. Na wydruku pojawi się podsumowanie różnicowe:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, faktura korygująca pokazuje wyłącznie treść po korekcie. » zobacz jak

Faktura korygująca podlega księgowaniu dopiero po jej zaakceptowaniu przez klienta. » zobacz jak

Te funkcje zawarte są w pakiecie Fakturowanie.
zobacz więcej →.
Faktura korygująca a nota korygująca Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru? » zobacz

Jak wystawić notę korygujacą Jak wystawić notę korygującą? » zobacz

Korekta kursu waluty na fakturze Jak skorygować nieprawidłowy kurs waluty na fakturze? Co zrobić, jeśli w efekcie nieprawidłowego kursu wyliczona kwota podatku jest nieprawidłowa? » zobacz

Korekta nazwy towaru na fakturze Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze? » zobacz

Księgowanie korekt Kiedy faktura korygująca jest księgowana? Czemu program nie zassał korekty? » zobacz

Treść przed korektą Jak wydrukować treść przed korektą? » zobacz

Zbiorcza faktura korygująca Jak wystawić korektę zbiorczą za wybrany okres? Jak skorygować jednocześnie kilka faktur? Jak udzielić rabatu handlowego? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Faktura korygująca: Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej? - Baza Wiedzy
Fakturę korygującą wystawia sprzedawca wtedy, gdy mowa o zmianie ilości lub wartości towaru, zakresie usług, w tym cenie cenie, rabatach, stawce podatku. W innych wypadkach należy wystawić notę korygującą. » zobacz jak Dowiedz się więcej!