Baza Wiedzy → Fakturowanie → Faktury zakupowe

Faktury zakupowe

Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?

W programach pakietu Firma 365 takich, jak Druczek, Fakturzysta i inne, dostępny jest szereg rodzajów faktur, na przykład:

Faktura VAT b2b (według cen netto, z VAT liczonym w podsumowaniu stawek)

Faktura VAT płatnika VAT (według cen netto, z VAT liczonym w podsumowaniu stawek, fiskalizowana)

Faktura VAT detaliczna (według cen brutto, z VAT liczonym dla każdej pozycji)

Faktura VAT detaliczna z fiskalizacją (według cen brutto, z VAT liczonym dla każdej pozycji)

Faktura VAT FP do paragonu fiskalnego dla konsumenta (bez NIP)

Faktura uproszczona (paragon fiskalny z NIP, do 450 zł)

Faktura VAT FP do paragonu fiskalnego dla firmy (do paragonu z NIP powyżej 450 zł, b2b)

Faktura wewnętrzna

Faktura za usługi (bez ruchów magazynowych)

Faktura VAT za usługi o charakterze ciągłym (tylko miesiąc sprzedaży)

Faktura VAT MK (metoda kasowa)

Faktura VAT duplikat

Faktura VAT MPP (mechanizm podzielonej płatności, tzw. Split Payment)

Faktura KSEF (e-faktura strukturyzowana, XML)

Faktura VAT FP do paragonu fiskalnego

Faktura VAT korekta

Faktura korygująca zbiorcza (do wszystkich faktur z danego okresu)

Faktura VAT abonamentowa (usługi abonamentowe)

Faktura VAT do zamówienia

Faktura VAT do WZ (na podstawie wydania z magazynu)

Faktura VAT do proformy (po opłaceniu pro-formy przez klienta)

Faktura VAT do oferty (po zaakceptowaniu oferty)

Faktura VAT do zlecenia serwisowego (szczegółowa)

Faktura VAT do zlecenia serwisowego jednopozycyjna

Faktura VAT do rezerwacji hotelowej

Faktura VAT do wizyty w gabinecie

Faktura VAT za usługi budowlane

Faktura VAT klonowana (na podstawie innej faktury)

Faktura VAT zaliczkowa (do częściowej wpłaty za zamówienie)

Faktura VAT zamykająca zaliczki (do reszty wpłaty za zamówienie)

Faktura VAT eksport (poza UE)

Faktura WDT (do UE)

Faktura UE odwrotne obciążnenie

Faktura sprzedaży środka trwałego (samochodu osobowego)

Faktura sprzedaży środka trwałego innego niż samochód osobowy

Paragon fiskalny bez NIP (do faktury FP dla konsumenta

Paragon fiskalny z NIP do 450 zł (= faktura uproszczona)

Paragon fiskalny z NIP powyzej 450 zł (do faktury FP)

Paragon fiskalny FP do faktury

Faktura VAT komis (sprzedaż komisowa na fakturę VAT marża)

Faktura VAT marża dla biur podrózy

Faktura VAT marża sprzedaży dzieł sztuki

Faktura VAT marża sprzedaży antyków

Faktura VAT marża sprzedaży towarów używanych

W przypadku płatników bez VAT dostępne są następujące rodzaje faktury:

Rachunek bez VAT (starego typu)

Faktura bez VAT (podatnik zwolniony podmiotowo z VAT)

Faktura bez VAT (na towary lub usługi zwolnione z VAT)

Można wystawić faktury zakupowe i kosztowe:

Faktura VAT RR gotówkowa (zakup płodów rolnych od rolnika ryczałtowego)

Faktura VAT RR z płatnością odroczoną (zakup od rolnika ryczałtowego, płatny przelewem)

Faktura VAT RR z wpłatami na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Faktura zakupowa (przyjęcie towaru handlowego na podstawie faktury od kontrahenta)

Faktura zakupowa do PZ (na podstawie dokumentu przyjęcia dostawy)

Faktura zakupu środka trwałego (samochód osobowy)

Faktura zakupu środka trwałego innego niż samochód osobowy

Faktura kosztowa (dekretacja kosztów ogólnych na podstawie faktury od kontrahenta)

Faktura kosztowa wspólnoty mieszkaniowej

Faktura kosztowa związana z użytkowaniem środka trwałego

Można także wystawiać dokumenty związane z zamówieniami, które następne można przekształcić na fakturę:

Zamówienie od konsumenta (ceny brutto, VAT dla pozycji, możliwość zaliczek)

Zamówienie b2b (ceny netto, VAT w podsumowaniu, bez zaliczek)

Zamówienie według oferty

Zamówienie klonowane (na podstawie innego zamówienia)

Zamówienie dostawy (b2b)

Zamówienie dostawy klonowane (na podstawie innego zamówienia dostawy)

Oferta b2b (b2b, ceny netto, VAT w podsumowaniu)

Oferta dla konsumenta (ceny detaliczne brutto, VAT dla każdej pozycji)

Oferta klonowana (na podstawie innej oferty)

Pro-forma b2b (ceny netto, VAT w podsumowaniu)

Pro-forma dla konsumenta (ceny detaliczne brutto, VAT dla każdej pozycji)

Pro-forma do zamówienia

Dostępne są również dokumenty magazynowe, o strukturze podobnej jak faktura:

Remanent (niepodatkowy spis z natury)

Dokumenty magazynowy WZ (wydanie na zewnątrz)

WZ do faktury

Dowód dostawy (WZ z dodatkowymi informacjami)

Dokument magazynowy RW (rozchód wewnętrzny, do produkcji lub do zlecenia)

Dokument magazynowy PZ (przyjęcie dostawy)

PZ do faktury zakupowej

Dokument magazynowy PW (przyjęcie wewnętrzne, z produkcji albo zwrot ze zlecenia)

Dokument magazynowy MM (przesunięcie między magazynami)

Te funkcje zawarte są w pakiecie Fakturowanie.
zobacz więcej →.
Cena sprzedaży na fakturze Jak podać cenę sprzedaży na fakturze? Czy mogę podać cenę z 3 lub 4 miejscami po przecinku? Jak zaokrąglane są kwoty? Czy program dobrze liczy? » zobacz

Co musi być na fakturze Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami? » zobacz

Co nie musi być na fakturze Jakie elementy są zbędne na fakturze? Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie? » zobacz

Drukowanie duplikatu faktury Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury? » zobacz

Drukowanie faktury Jak wydrukować fakturę? Jak wykonać wydruk cyfrowy faktury? Jak przygotować dokument PDF z fakturą? » zobacz

Długie teksty dodatkowe na fakturze Jak wprowadzić długi tekst dodatkowy? Potrzebuję dużo miejsca, naprawdę dużo. » zobacz

Efekt zaokrągleń Co to jest wartość naiwna faktury, wartość rzeczywista i efekt zaokrągleń? » zobacz

Faktura WDT Jak wystawić fakturę WDT? Czy mogę wystawić fakturę WDT dowolnemu kontrahentowi? » zobacz

Faktura prosta opcje zaawansowane Jak wystawić fakturę prostą z dodatkowymi opcjami? Jak ustawić parametry faktury prostej? » zobacz

Faktura prosta Jak wystawić fakturę prostą? Jak szybko wystawić fakturę za usługi? Jak ustawić parametry faktury? » zobacz

Faktura uproszczona Co to jest faktura uproszczona? Kiedy paragon do 450 zł jest fakturą? Co to jest paragonofaktura? » zobacz

Faktura w obcym języku Jak wydrukować fakturę po angielsku, niemiecku albo w innym języku? » zobacz

Faktura z danymi płatnika lub odbiorcy Jak wprowadzić innego odbiorcę na fakturze? Jak ustawić innego płatnika? Jak wystawić fakturę dla jednostki typu szkoła, przedszkole lub innej podlegającej samorządowi terytorialnemu? » zobacz

Faktura z usługą Jak wystawić fakturę z usługą? Jak zafakturować usługę? » zobacz

Faktury kosztowe Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? » zobacz

Faktury w cenach netto czy brutto Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować? » zobacz

Faktury Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? » zobacz

Groszowe różnice na fakturach Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT? » zobacz

Klonowanie faktur Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo? » zobacz

Logo firmy na fakturach Jak wydrukować logo mojej firmy na fakturach i innych dokumentach? » zobacz

Nietypowe stawki VAT Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT? Jak wprowadzić stawki techniczne zw albo np? » zobacz

Paragony Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? » zobacz

Wartość pozycji na fakturze Co to jest cena jednostkowa? Jak obliczana jest wartość pozycji faktury? Czy wartość pozycji lub cena jednostkowa obejmuje rabat? » zobacz

Wybór waluty do faktury Jak wystawić fakturę w walucie? Jak ustawić walutę na fakturze zakupowej? » zobacz

Wystawianie faktury Jak wystawić fakturę? Jak przygotować nową fakturę VAT? » zobacz

Wysyłanie faktury mailem Jak wysłać fakturę mailem? » zobacz

Zmiana nabywcy na fakturze Czy można na fakturze, którą już wystawilem, zmienić nabywcę? Co zrobić, jeśli okazało się, że wprowadzilem złego nabywcę? Jak poprawić NIP na fakturze? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Faktury zakupowe: Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? - Baza Wiedzy
W programach pakietu Firma 365 takich, jak Druczek, Fakturzysta i inne, dostępny jest szereg rodzajów faktur, na przykład: Dowiedz się więcej!