Baza Wiedzy → Sieci, tożsamości → Folder przechowywania tożsamości

Folder przechowywania tożsamości

Jak zmienić folder przechowywania tożsamości?

Aplikacja Pakietu JZK 365 może przechowywać dane kilku, kompletnie niepowiązanych ze sobą firm. Dane te przechowywane są w podfolderach w ramach folderu tożsamości.

Standardowym folderem przechowywania tożsamości jest to c:\jzk\dane. Jeśli nie masz szczególnych wymagań, nie ma powodu, aby zmieniać ten folder.

Nie zmieniaj folderu przechowywania bez dobrego powodu.

Jeśli wybierzesz folder z listy folderów zastrzeżonych, program wyświetli ostrzeżenie podobne do tego:

Pamiętaj, że folder przechowywania musi być w pełni dostępny dla programu. To nie może być folder dysku on-line ani folder systemowy. więcej o folderach systemowych →

Aby zmienić folder przechowywania, uruchom moduł Tożsamości:

Plik - Tożsamości i bazy danych

Na zakładce Folder przechowywania naciśnij przycisk Zmień folder przechowywania.

Zobaczysz menu podobne do tego:

Aktualny folder przechowywania jest wyświetlony powyżej. W tym przykładzie jest to c:\jzk\dane.

Zalecamy pozostawienie domyślnego folderu przechowywania.

    Aby zmienić folder przechowywania:

  1. Wybierz opcję Lokalny folder przechowywania

  2. Wskaż teraz nowy folder.

  3. Zamknij program i uruchom go ponownie.

Po ponowym uruchomieniu programu będziesz mógł utworzyć nową tożsamość. » zobacz jak

Jeśli chcesz pracować w sieci, wybierz folder przechowywania ze ścieżką UNC, postaci \\SERWER\JZK\dane. Następnie utwórz tożsamość sieciową. tworzenie tożsamości sieciowej →

Klonowanie tożsamości Jak utworzyć kopię tożsamości? » zobacz

Limity tożsamości Ile mam dostępnych tożsamości w ramach mojej licencji? Jak zwiększyć ten limit? » zobacz

Nowa tożsamość Jak utworzyć nową tożsamość? » zobacz

Uruchamianie konkretnej tożsamości Jak utworzyć skrót do konkretnej tożsamości? » zobacz

Uruchamianie w ostatniej tożsamości Jak ustawić, żeby program nie pytał ciągle o wybór tożsamości? » zobacz

Usuwanie tożsamości Jak usunąć nadwyżkową tożsamość? Co zrobić, jeśli mam dane, z których nie korzystam? » zobacz

Wybór tożsamości przy uruchamianiu Jak ustawić, żeby program przy uruchamianiu wybierał tożsamość? » zobacz

Zamiana tożsamości lokalnej na sieciową Jak udostępnić dane lokalne w sieci? Jak zamienić tożsamość lokalną sieciową? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Folder przechowywania tożsamości: Jak zmienić folder przechowywania tożsamości? - Baza Wiedzy
Aplikacja Pakietu JZK 365 może przechowywać dane kilku, kompletnie niepowiązanych ze sobą firm. Dane te przechowywane są w podfolderach w ramach folderu tożsamości. Dowiedz się więcej!