Baza Wiedzy → Zaawansowana konfiguracja → Format numerowania

Format numerowania

Jak działa format numerowania dokumentów? Co to jest prefiks i wzorzec sufiksu?

Dokumenty wystawiane w programie numerowane są automatycznie. Numer składa się z prefiksu (części przed numerem), numeru właściwego oraz sufiksu (części po numerze).

Prefiks nie jest przetwarzany. Jeśli podano prefiks, musi być oddzielony od numeru właściwego znakiem łamania (/).

Numer właściwy jest kolejną liczbą naturalną, startując od 1. Liczba ta może zostać uzupełniona zerami do wskazanej ilości cyfr znaczących, na przykład 00001.

Sufiks jest określany na podstawie wzorca sufiksu w oparciu o aktualną datę systemową.

    We wzorcu sufiksu możesz umieścić nastepujące informacje:

  • bieżący miesiąc cyfrowo: m (1-12) albo mm (01-12)

  • bieżący miesiąc słownie: mmm (Mar) albo mmmm (Marzec)

  • bieżący rok: yy (21) albo yyyy (2021)

  • bieżący dzień: d (7) albo dd (07)

  • dane, które nie mają być przetworzone, umieść w cudzysłowie

Ustawienie może wyglądać na przykład tak:

Numeracja jest zawsze restartowana przy zmianie prefiksu. Załóżmy, że wzorcem sufiksu jest /mm/yyyy. W maju 2022 sufiks będzie wyglądał tak: /05/2022, zaś w czerwcu 2022 tak: /06/2022. Załóżmy, że w maju jako ostatni wystawiłeś dokument K/55/05/2022. Pierwszym numerem w czerwcu będzie zawsze K/01/06/2022.

Możesz teraz ustawić numerowanie zgodnie z potrzebami Twojej firmy. » zobacz jak

Jeśli pracujesz w sieci, zalecamy ustawienie odrębnej puli numerowania dla każdego stanowiska. » zobacz jak

Te funkcje zawarte są w pakiecie 365.
zobacz więcej →.
Rozpoczęcie numerowania w trakcie Czy można rozpocząć numerowanie od innego numeru, niż 1? Jak przejąć numerowanie dokumentów w trakcie? » zobacz

Ustawienie formatu numerowania Jak ustawić własny format numerowania? » zobacz

Weryfikacja formatu numerowania Dlaczego nie mogę ustawić żądanego formatu numerowania? Co oznaczają komunikaty o błędach? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Format numerowania: Jak działa format numerowania dokumentów? Co to jest prefiks i wzorzec sufiksu? - Baza Wiedzy
Dokumenty wystawiane w programie numerowane są automatycznie. Numer składa się z prefiksu (części przed numerem), numeru właściwego oraz sufiksu (części po numerze). Dowiedz się więcej!