Baza Wiedzy → Zarządzanie nieruchomościami → Import listy lokali

Import listy lokali

Jak wprowadzić lokale we wspólnocie? Czy trzeba wszystko wprowadzać ręcznie? Jak zaimportować listę lokali?

Nie trzeba całej wspólnoty wprowadzać ręcznie.

Po prostu przygotuj plik w standardowym formacie CSV. Możesz zrobić to dowolnym arkuszu kalkulacyjnym.

Przykładowy plik znajdziesz tutaj. Pamiętaj, aby wypełnić go prawidłową treścią. Sprawdź sumy dla ilości miejsc postojowych, osób, powierzchni oraz udziałów.

  Wymagane są następujące nagłówki kolumn:

 1. Budynek - oznaczenie budynku. Jeśli nie ma jeszcze takiego budynku we wspólnocie, zostanie on utworzony automatycznie.

 2. Klatka - oznaczenie klatki w ramach budynku, np. A lub III.

 3. Piętro - oznaczenie piętra. 0 to parter.

 4. Lokal - numer lokalu, np. 3.

 5. Licznik - licznik udziału wynikający z księgi wieczystej. Suma liczników powinna być równa mianownikowi.

 6. Mianownik - mianownik udziału wynikający z księgi wieczystej. Z reguły będzie identyczny dla wszystkich lokali.

 7. KW - numer księgi wieczystej w odpowiednim formacie, np. ZZ1A/0012345/7

 8. Nazwa - nazwa właściciela, jeśli jest inny niż osoba fizyczna - na przykład gmina, stowarzyszenie lub firma, albo jeśli nazwisk jest kilka, wtedy wpisz je tutaj wraz z imionami.

 9. Nazwisko - nazwisko właciciela, jeśli jest jedno.

 10. Imiona - imię lub imiona właścicieli. Wiele lokali jest we współwłasności majątkowej, wtedy imiona wpisz ze spójnikiem i, na przykład Janusz i Grażyna. Jeśli współwłasność jest dla osób nie będących małżeństwem, oddziel imiona przecinkami.

 11. Osób - ilość osób zgłoszonych do rozliczeń. Na ten podstawie program policzy stawki zależne od ilości osób, na przykład za śmieci.

 12. Powierzchnia - powierzchnia rozliczeniowa lokalu (lokal + pomieszczenie przynależne, np. piwnica). Powierzchnię możesz podać do 4 miejsc po przecinku. Zamiast przecinka może być kropka.

 13. MP - numer lub numery miejsc postojowych w hali garażowej, miejsc naziemnych lub innych. Kolejne numery oddziel spacją

 14. Ilość MP - ilość miejsc postojowych podanych w polu MP.

Możesz zmienić kolejność kolumn - kolumny rozpoznawane są po nazwie. Nie wszystkie pola muszą być wypełnione. Jesli w budynku nie ma hali garażowej, nie wypełniasz pól dotyczących miejsc postojowych.

Utwórz nową wspólnotę i uzupełnij jej dane, w tym adres.

Program automatycznie przygotuje adresy rozliczeniowe poszczególnych lokali. Dla większości lokali będzie to adres prawidłowy. Adres jest sklejany z numeru budynku (np. 9), klatki (np. B) oraz lokalu (np. 6). Jeśli oznaczenie klatki jest liczbą rzymską lub arabską, nie będzie trafiać do adresu. Jeśli na ul. Przykładowej wprowadzimy budynek 9, klatka B, lokal 6, adres będzie wyglądał tak: ul. Przykładowa 9 B lok. 6. Jeśli na ul. Przykładowej wprowadzimy budynek 9A, klatka III, lokal 6, adres będzie wyglądał tak: ul. Przykładowa 9 A lok. 6. Jeśli właściciel podał inny adres, wprowadzisz go później ręcznie.

Wypełniony plik zapisz pod nazwą zaczynającą się od "lokale", na przykład "lokale Przykładowa 9.csv". Umieść ten plik w folderze bieżącej tożsamości.

Utwórz wspólnotę i przejdź na zakładkę Lokale. Wybierz z podręcznego menu opcję Import lokali z pliku CSV.

Import jest możliwy tylko wtedy, gdy we wspólnocie nie ma żadnych lokali.

Zachowaj plik na przyszłość. Gdy zajdą zmiany, nanieś je w pliku i powtórz import.

Zmiana właściciela lokalu Co zrobić w przypadku zmiany właściciela lokalu? Jak rozliczyć poprzedniego i nowego właściciela? » zobacz
Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16