Baza Wiedzy → Fakturowanie → Klonowanie faktur

Klonowanie faktur

Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo?

Klonowanie faktury polega na wystawieniu kolejnej takiej samej faktury dotyczącej usług, z tym samym tytułem i dla tego samego kontrahenta. Klonowanie przydaje się szczególnie w przypadku usług, które są powtarzalne.

Klonowanie faktur ma pewne ograniczenia. Nie mogą być klonowane faktury zawierające elementy powiązane, na przykład faktura pochodna do innego dokumentu, korekta, wewnętrzna, zamykająca, marża, metoda kasowa, walutowa, do abonamentu, do paragonu, do zamówienia, odwrotne obciążenie, MPP, bez VAT, unijna, zaliczkowa, zaliczkowa zamykająca, zawierająca rabat globalny albo zarchiwizowana.

Klonowanie nie jest odpowiednikem wystawiania faktury. W efekcie klonowania otrzymujesz nową fakturę. Nie zostaną przeniesione zdarzenia związane z płatnościami, księgowaniem, zamówieniem, fiskalizacją.

Jeśli fakturujesz usługi o charakterze ciągłym, na przykład dostawę internetu albo usługi abonamentowe, skorzystaj z funkcji obsługi fakturowania masowego albo modułu Abonamenty. Skontaktuj się z naszym BOK, aby uzyskać więcej informacji.

Aby sklonować fakturę, odszukają w module Faktury, następnie naciśnij przycisk Sklonuj. Program zapyta, czy chcesz rozpocząć klonowanie:

Program rozpozna oryginalną formę i termin płatności. Nowy termin płatności zostanie odpowiednio dostosowany:

Jeśli prowadzisz ręczną numerację, możesz w tym miejscu nadać numer nowej faktury ręcznie. Pozostaw pole puste, aby skorzystać z numerowania automatycznego.

Zostanie przygotowana faktura sklonowana:

To ostatni moment, aby przejrzeć szczegóły i wykonać jakieś poprawki.

Podczas klonowania nie możesz zmienić kontrahenta. Dane kontrahenta zostaną pobrane z oryginalnej faktury. Możesz je poprawić w pewnym zakresie, ale nie możesz zmienić numeru NIP. Jeśli chcesz wystawić fakturę dla innego kontrahenta, przygotuj ją od zera.

Jeśli wszystko jest OK, naciśnij przycisk Gotowe.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Fakturowanie.
zobacz więcej →.
Cena sprzedaży na fakturze Jak podać cenę sprzedaży na fakturze? Czy mogę podać cenę z 3 lub 4 miejscami po przecinku? Jak zaokrąglane są kwoty? Czy program dobrze liczy? » zobacz

Co musi być na fakturze Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami? » zobacz

Co nie musi być na fakturze Jakie elementy są zbędne na fakturze? Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie? » zobacz

Drukowanie duplikatu faktury Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury? » zobacz

Drukowanie faktury Jak wydrukować fakturę? Jak wykonać wydruk cyfrowy faktury? Jak przygotować dokument PDF z fakturą? » zobacz

Długie teksty dodatkowe na fakturze Jak wprowadzić długi tekst dodatkowy? Potrzebuję dużo miejsca, naprawdę dużo. » zobacz

Efekt zaokrągleń Co to jest wartość naiwna faktury, wartość rzeczywista i efekt zaokrągleń? » zobacz

Faktura WDT Jak wystawić fakturę WDT? Czy mogę wystawić fakturę WDT dowolnemu kontrahentowi? » zobacz

Faktura prosta opcje zaawansowane Jak wystawić fakturę prostą z dodatkowymi opcjami? Jak ustawić parametry faktury prostej? » zobacz

Faktura prosta Jak wystawić fakturę prostą? Jak szybko wystawić fakturę za usługi? Jak ustawić parametry faktury? » zobacz

Faktura uproszczona Co to jest faktura uproszczona? Kiedy paragon do 450 zł jest fakturą? Co to jest paragonofaktura? » zobacz

Faktura w obcym języku Jak wydrukować fakturę po angielsku, niemiecku albo w innym języku? » zobacz

Faktura z danymi płatnika lub odbiorcy Jak wprowadzić innego odbiorcę na fakturze? Jak ustawić innego płatnika? Jak wystawić fakturę dla jednostki typu szkoła, przedszkole lub innej podlegającej samorządowi terytorialnemu? » zobacz

Faktura z usługą Jak wystawić fakturę z usługą? Jak zafakturować usługę? » zobacz

Faktury kosztowe Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? » zobacz

Faktury w cenach netto czy brutto Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować? » zobacz

Faktury zakupowe Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? » zobacz

Faktury Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? » zobacz

Groszowe różnice na fakturach Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT? » zobacz

Logo firmy na fakturach Jak wydrukować logo mojej firmy na fakturach i innych dokumentach? » zobacz

Nietypowe stawki VAT Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT? Jak wprowadzić stawki techniczne zw albo np? » zobacz

Paragony Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? » zobacz

Wartość pozycji na fakturze Co to jest cena jednostkowa? Jak obliczana jest wartość pozycji faktury? Czy wartość pozycji lub cena jednostkowa obejmuje rabat? » zobacz

Wybór waluty do faktury Jak wystawić fakturę w walucie? Jak ustawić walutę na fakturze zakupowej? » zobacz

Wystawianie faktury Jak wystawić fakturę? Jak przygotować nową fakturę VAT? » zobacz

Wysyłanie faktury mailem Jak wysłać fakturę mailem? » zobacz

Zmiana nabywcy na fakturze Czy można na fakturze, którą już wystawilem, zmienić nabywcę? Co zrobić, jeśli okazało się, że wprowadzilem złego nabywcę? Jak poprawić NIP na fakturze? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
58 7823566 pon-śr, 9-16
58 7823393 pon-pt, 9-16

Klonowanie faktur: Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo? - Baza Wiedzy
Klonowanie faktury polega na wystawieniu kolejnej takiej samej faktury dotyczącej usług, z tym samym tytułem i dla tego samego kontrahenta. Klonowanie przydaje się szczególnie w przypadku usług, które są powtarzalne. Dowiedz się więcej!