Baza Wiedzy → Instalacja i aktywacja → Kody statusu SMTP

Kody statusu SMTP

Jakie są kody statusu SMTP? Co oznaczają statusy wysłania maili? Jakie są błędy wysyłki poczty i jak mogę je rozwiązać?

Wysyłanie poczty jest bardzo proste. W normalnych warunkach program wysyła pocztę bez szczególnych komunikatów. » zobacz jak

Jeśli wystąpią problemy, pojawi się jeden lub kilka komunikatów. Komunikat składa się z dwóch elementów: kodu status oraz konkretnego opisu.

Normalny status wysyłki maila ma kod 250.

Kody z przedziału 400-599 oznaczają błąd sygnalizowany przez serwer pocztowy. Takie błędy najczęściej związane są z nieprawidłową konfiguracją konta pocztowego w programie.

Typowe kody związane z błędami mogą być następujące:

501, 502, 503, 504 : Program nie może znaleźć wspólnego języka z serwerem poczty. Zgłoś ten błąd naszej pomocy technicznej.

521, 523, 530, 534, 535, 538 : Źle skonfigurowałeś konto pocztowe. Sprawdź ustawienia. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi, aby dowiedzieć się, gdzie robisz błąd.

550, 551, 552, 553, 554, 556 : Problem ze skrzyną pocztową. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi, aby dowiedzieć się, czy żądana skrzynka jest dostępna.

Jeśli wystąpił kod 0 (zero), oznacza to, że do połączenia z serwerem pocztowym w ogóle nie doszło. Sprawdź ustawienia serwera, portu i swoją zaporę sieciową.

Pamiętaj, że możemy pomóc z konfiguracją programu tylko wtedy, jeśli znasz poprawne dane do logowania, adres serwera, port i żądany protokół. Jeśli nie masz tych informacji, skontaktuj się najpierw ze swoim dostawcą usługi.

Te funkcje zawarte są w pakiecie 365.
zobacz więcej →.
Edycja maila Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania? » zobacz

Import e-maili z starego formatu Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej? » zobacz

Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail? » zobacz

Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania? » zobacz

Problemy z wysyłaniem poczty Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty? » zobacz

Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo? » zobacz

Status wysyłki e-maila Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila? » zobacz

Ustawienia konta pocztowego Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2? » zobacz

Wysyłanie poczty z bufora Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Kody statusu SMTP: Jakie są kody statusu SMTP? Co oznaczają statusy wysłania maili? Jakie są błędy wysyłki poczty i jak mogę je rozwiązać? - Baza Wiedzy
Wysyłanie poczty jest bardzo proste. W normalnych warunkach program wysyła pocztę bez szczególnych komunikatów. » zobacz jak Dowiedz się więcej!