Baza Wiedzy → Zakupy, dostawy, skup → Korekta zakupu

Korekta zakupu

Jak wprowadzić fakturę korygującą do zakupu? Jak zarejestrować zwrot towaru, który został zakupiony?

Zakupy dotyczą wyłącznie towarów handlowych, które potem zamierzasz odsprzedawać. Jeśli kupujesz coś, co pozostaje w firmie jako materiał, wyposażenie, środek trwały albo w inny sposób będzie wykorzystywane do ogólnego osiągnięcia przychodu, skorzystaj z modułu Koszty.

Załóżmy, że handlujesz czipsami. Kupujesz produkt od ulubionego dostawcy. W module Zakupy wprowadziłeś Zakup towaru handlowego, na przykład tak:

Pamiętaj o wprowadzeniu numeru obcego dokumentu i daty jego wystawienia. Sprawdź także datę sprzedaży. Bardzo ważna jest data wpływu: będzie oznaczać datę księgowania i będzie widoczna w pliku JPK.

Naciśnij Gotowe. Zakup pojawił się na liście zakupów:

Sprawdź na zakładce Księgowanie, jak będzie wprowadzony do Książki i do VAT:

Załóżmy teraz, że zwracasz połowę dostawy. Otrzymujesz z tego tytułu fakturę korygującą od dostawcy. Wybierz opcję Korekta zakupu. Pojawi się okienko korekty:

Normalnie nic tutaj nie zmieniasz. Naciśnij Gotowe. Pojawi się okienko nowej faktury zakupowej, z danymi jak wcześniej:

Kliknij dwukrotnie na pozycji, która podlega korekcie. Pokaże się okienko edycji tej pozycji:

Zmień ilość zgodnie z korektą. Zwróciłeś połowę dostawy, zatem korekta dotyczy 32 sztuk:

W pozostałych polach nic nie zmieniasz. Naciśnij Gotowe.

Korekta pobrała niektóre pola z oryginalnego dokumentu zakupowego. Zmień numer i datę obcego dokumentu i datę jego wpływu zgodnie z danymi na korecie.

Widać teraz efekt wprowadzonej korekty:

Naciśnij Gotowe. Widać teraz fakturę zakupową oraz jej korektę:

Upewnij się, że dla oryginalnej faktury i dla faktury korygującej wprowadzone zostały prawidłowe formuły księgowania. Na przykład tak:

Teraz zaksięguj wszystko do VAT i do Książki.

Sprawdź zaksięgowanie do Książki:

Sprawdź też zaksięgowanie do VAT:

Informacje o zaksięgowaniu widać w module Zakupy na zakładce Księgowanie:

Zawsze sprawdź kwoty faktycznie zaksięgowane.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Zakupy i dostawy.
zobacz więcej →.
Formuła obliczeń VAT Co oznacza formuła obliczeń? Według jakiej formuły mam wprowadzić fakturę zakupową? » zobacz

Nota korygująca do faktury zakupowej Jak wystawić notę korygującą do faktury zakupowej? » zobacz

Sprzedaż poniżej ceny zakupu Czy program pozwala na sprzedaż poniżej ceny zakupu? Jak ustawić ostrzeżenie przed sprzedażą ze stratą? » zobacz

Zakupy w walucie Jak zarejestrować zakupy w walucie? Jak wprowadzić fakturę zakupową? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
58 7823566 pon-śr, 9-16
58 7823393 pon-pt, 9-16

Korekta zakupu: Jak wprowadzić fakturę korygującą do zakupu? Jak zarejestrować zwrot towaru, który został zakupiony? - Baza Wiedzy
Załóżmy, że handlujesz czipsami. Kupujesz produkt od ulubionego dostawcy. W module Zakupy wprowadziłeś Zakup towaru handlowego, na przykład tak: Dowiedz się więcej!