Baza Wiedzy → Książka przychodów i rozchodów → Koszt z dokumentu

Koszt z dokumentu

Jak wprowadzić koszty z dokumentów? Jak zaksięgować zeskanowaną fakturę kosztową? Jak zarejestrować wydatki, aby zostały wprowadzone do Książki jako koszty?

Przygotuj dokument kosztowy w formacie PDF. To może być zarówno gotowa faktura w PDF przesłana przez Twojego dostawcę, jak i zeskanowana faktura. Nazwa pliku jest dowolna, ale dobrze, żeby od razu tłumaczyła rodzaj kosztu.

Zawsze skanuj dokumenty papierowe. Paragony fiskalne blakną i po jakimś czasie będą nieczytelne. Dokumenty PDF zostaną bezpiecznie zachowane w folderze Twojej tożsamości. Podczas skanowania nastąpi automatycznie rozpoznanie znaków. Dzięki temu nie trzeba przepisywać całego tekstu, można go skopiować wprost z ekranu. Jeśli nie masz odpowiedniego skanera, zadzwoń do nas. Możesz zakupić odpowiedni skaner w pakiecie wraz z licencją.

Przygotowany dokument PDF umieść w folderze danego miesiąca. Będzie to na przykład folder:

c:\jzk\dane\Moja firma\Koszty\2022-01.

Uruchom moduł Koszty. Na zakładce Dokumenty zobaczysz koszty dla danego miesiąca:

Wprowadzimy paragonofakturę za paliwo.

Paragonofaktura to paragon fiskalny, na którym jest nasz numer NIP, a kwota nie przekracza 450 zł. To jest faktura uproszczona, którą możemy normalnie zaksięgować.

Naciśnij przycisk Zapisz koszt.

Otworzy się okienko kosztu z dokumentu.

Wprowadź wszystkie dane. Zacznij od numeru NIP. Program automatycznie znajdzie dane kontrahenta.

Wypełnij wszystkie ważne pola.

Wprowadź kwoty z podsumowania dokumentu.

Upewnij się, że prawidłowo rozpoznałeś formułę obliczania VAT. Dokumenty detaliczne są z reguły w cenach brutto z VAT dla każdej pozycji. Rozbudowane faktury B2B są najczęściej w cenach netto.

Naciśnij przycisk Dalej.

Program pokaże widok szczegółowy kosztu. Uzupełnij pozostałe dane. Pamiętaj o GTU!

Nie trzeba przepisywać całego tekstu, można go skopiować wprost z ekranu.

Przełącz się teraz na zakładkę szczegóły:

Widać pozycję wprowadzoną z podsumowania. Trzeba ją poprawić, aby pokryła się z dokumentem źródłowym:

Upewnij się, że kwota pozostała niezmieniona. Naciśnij Gotowe.

Na zrzutach dość swobodnie potraktowaliśmy formułę księgowania. Wprowadzając dokument upewnij się co do wyboru formuły księgowania dla każdej pozycji dokumentu. Jeśli masz wątpliwości, zapytaj doradcę podatkowego.

Wróć teraz na zakładkę Faktura kosztowa.

Jeszcze raz sprawdź wszystkie dane.

Jeśli wszystko jest OK, naciśnij Gotowe.

Teraz widzimy, że zeskanowany dokument PDF został powiązany z kosztem.

Sprawdźmy jeszcze na zakładce Koszty:

Teraz koszt jest już gotowy do zassania zarówno do Książki, jak i do VAT.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Koszty.
zobacz więcej →.
Koszt z faktury końcowej Jak zaksięgować w kosztach fakturę końcową po zaliczkach? » zobacz

Koszt z faktury zaliczkowej Jak zaksięgować w kosztach fakturę zaliczkową? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Koszt z dokumentu: Jak wprowadzić koszty z dokumentów? Jak zaksięgować zeskanowaną fakturę kosztową? Jak zarejestrować wydatki, aby zostały wprowadzone do Książki jako koszty? - Baza Wiedzy
Przygotuj dokument kosztowy w formacie PDF. To może być zarówno gotowa faktura w PDF przesłana przez Twojego dostawcę, jak i zeskanowana faktura. Nazwa pliku jest dowolna, ale dobrze, żeby od razu tłumaczyła rodzaj kosztu. Dowiedz się więcej!