Baza Wiedzy → Książka przychodów i rozchodów → Koszt z faktury końcowej

Koszt z faktury końcowej

Jak zaksięgować w kosztach fakturę końcową po zaliczkach?

W przypadku zamówień możliwe jest przyjęcie zaliczki z wystawieniem faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa księgowana jest tylko do VAT. Po zrealizowaniu zamówienia wystawiana jest faktura końcowa, uwzględniająca te zaliczki. Księgujemy ją w specjalnej formule.

Załóżmy, że 1 sierpnia zamówiłeś produkt wart 10.700 zł, wpłacając zaliczkę w kwocie 1.000 zł.

Najpierw wprowadź otrzymaną fakturę zaliczkową. » zobacz jak

Załóżmy, że zamówienie zostało zrealizowane 15 sierpnia. Wystawiono fakturę końcową, na której wykazano wcześniejsze zaliczki. Dopłacasz pozostałą kwotę. Z chwilą wystawienia faktury końcowej masz prawo zaksięgować koszt do PIT oraz pozostałą kwotę VAT.

Najpierw wprowadź pozycję główną, odpowiadającą zamówieniu:

Jeśli zamówienie było wielopozycyjne, możesz wprowadzić sumę albo poszczególne pozycje. Upewnij się, że suma pozycji odpowiada całości zamówienia.

Następnie wprowadź otrzymane zaliczki:

Wprowadź ilość ujemną tak, aby wartość tej pozycji była ujemna. Zwróć uwagę na pole zaliczka in minus.

Po wprowadzeniu obu pozycji faktura powinna wyglądać tak:

Zwróć uwagę na księgowanie. Do PIT zostanie zaksięgowana kwota z pozycji głównej, a do VAT reszta po odjęciu zaliczek.

Sprawdź, jak wyglądają obie faktury kosztowe razem. Powinny wyglądać tak:

Sprawdź sumy. Suma w kolumnie nieksięgowe powinna wynosić zero. Sumy kwot w kolumnie PIT i VAT powinny złożyć się na całość zamówienia.

Teraz możesz zassać dane. Do Książki zostanie wprowadzona jedna pozycja (faktura końcowa), zaś do VAT dwie lub więcej (osobno każda zaliczka oraz faktura końcowa).

Te funkcje zawarte są w pakiecie Koszty.
zobacz więcej →.
Koszt z dokumentu Jak wprowadzić koszty z dokumentów? Jak zaksięgować zeskanowaną fakturę kosztową? Jak zarejestrować wydatki, aby zostały wprowadzone do Książki jako koszty? » zobacz

Koszt z faktury zaliczkowej Jak zaksięgować w kosztach fakturę zaliczkową? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Koszt z faktury końcowej: Jak zaksięgować w kosztach fakturę końcową po zaliczkach? - Baza Wiedzy
W przypadku zamówień możliwe jest przyjęcie zaliczki z wystawieniem faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa księgowana jest tylko do VAT. Po zrealizowaniu zamówienia wystawiana jest faktura końcowa, uwzględniająca te zaliczki. Księgujemy ją w specjalnej formule. Dowiedz się więcej!