Baza Wiedzy → Książka przychodów i rozchodów → Księgowanie faktury do Książki

Księgowanie faktury do Książki

Jak zaksięgować pojedynczą fakturę sprzedaży? Jak zaksięgować fakturę do Książki?

Najpierw upewnij się, że w danych użytkownika ustawiłeś prawidłowe parametry księgowania. W tym celu przejdź do edycji danych użytkownika. » zobacz jak.

W module Faktury przejdź na zakładkę Księgowanie.

Zakładka wyświetli się tylko wtedy, jeśli posiadasz aktywną licencję na dodatek Podatki.

Widzimy, że faktura nie była księgowana. Całość wartości faktury brutto widnieje w kolumnie nieksięgowe.

Upewnij się, że faktura posiada prawidłowo ustawione formuły księgowania. Jeśli ich nie ma, kliknij dwukrotnie na wybranej fakturze. Pokaże się okienko formuł księgowania:

Ustaw formuły księgowania, na przykład takie:

W tym przykładzie przyjęliśmy standardową stawkę VAT 23%. Standardowo sałata ma niższą stawkę. Pamiętaj o prawidłowej klasyfikacji stawek VAT podczas wystawiania faktury.

Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk Zastosuj formuły. Pojawi się wtedy kwota do zaksięgowania do Książki:

Naciśnij teraz przycisk Zaksięguj do Książki. Faktura jest zaksięgowana do Książki:

Zrób to samo dla VAT.

Teraz naciśnij przycisk Gotowe.

Faktura została rozksięgowana do Książki i do VAT. Kolumna nieksięgowe jest teraz pusta.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Książka przychodów i rozchodów.
zobacz więcej →.
Podatek liniowy i inne parametry podatkowe Gdzie mogę wybrać liniowy podatek 19%? Jak ustawić opcje rozliczania podatku dochodowego? Jak wstawić kwotę stałej zaliczki PIT? » zobacz

Rozliczenie roczne PIT Jak przygotować roczne rozliczenie PIT? Skąd wezmę dane do PIT-36 lub PIT-36L? » zobacz

Wydruk księgi Jak wydrukować podatkową książkę przychodów i rozchodów? Czy wydruk księgi jest zgodny z rozporządzeniem? Czy wystarczy wydrukować tabelę? » zobacz

Wynik finansowy w Książce Jak obliczyć wynik finansowy miesiąca? Skąd wiem, ile wynoszą moje faktyczne dochody? Ile zostanie mi na czysto z nową składką zdrowotną? » zobacz

Zasysanie danych do Książki Jak zassać dane do modułu Książka? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Księgowanie faktury do Książki: Jak zaksięgować pojedynczą fakturę sprzedaży? Jak zaksięgować fakturę do Książki? - Baza Wiedzy
Najpierw upewnij się, że w danych użytkownika ustawiłeś prawidłowe parametry księgowania. W tym celu przejdź do edycji danych użytkownika. » zobacz jak. Dowiedz się więcej!