Baza Wiedzy → Amortyzacja, środki trwałe → Księgowanie odpisu amortyzacyjnego

Księgowanie odpisu amortyzacyjnego

Jak zaksięgować odpis amortyzacji do Książki? Co zrobić, aby dowód wewnętrzny dotyczący środka trwałego został zaksięgowany?

Środki trwałe podlegają amortyzacji. Przygotowanie tabeli amortyzacji jest proste. » zobacz jak

Upewnij się, że masz przygotowany odpis amortyzacyjny za dany miesiąc. Jeśli wprowdziłeś tabelę amortyzacji, dowód wewnętrzny dla odpisu amortyzacyjnego zostanie utworzony automatycznie. » zobacz jak

W oknie wybranego środka trwałego widoczy jest wystawiony dowód wewnętrzny:

Data księgowania to ostatni dzień miesiąca.

Możesz teraz przejść do modułu Książka, aby zassać ten dowód do bieżącego miesiąca. Możesz też po prostu użyć opcji Zassij do Książki, dostępnej pod prawym klawiszem myszy:

Zaksięgowanie zostanie potwierdzone komunikatem:

Wykaz zostało odświeżony i teraz wygląda tak:

Podobną operację wykonujesz przy zamykaniu kolejnych miesięcy.

Zanim zaksięgujesz odpis amortyzacji, zweryfikuj tabelę amortyzacji. Wykonaj to przynajmniej raz do roku, upewniając się, że dopuszczalne stawki amortyzacji nie zostały zmienione. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

Amortyzacja Jak wprowadzić tabelę amortyzacji? Jak działa amortyzacja środka trwałego? Jak wybrać metodę jednorazową, liniową lub degresywną? Jak ustawić współczynnik amortyzacji? » zobacz

Odpis amortyzacji Jak wprowadzić odpis amortyzacji? Co zrobić, aby odpis amortyzacyjny został zaksięgowany? » zobacz

Srodek trwały Jak wprowadzić środek trwały? Jak działa rejestr środków trwałych? Skąd wziąć symbol klasyfikacji KŚT? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16