Baza Wiedzy → Kasa gotówkowa → KW Wypłata z kasy

KW Wypłata z kasy

Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługę kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:

Z prawej strony widać dokumenty kasowe:

Nową wpłatę można wprowadzić tylko do otwartego raportu kasowego. Jeśli wybrałeś na ekranie raport, który jest zamknięty, przycisk będzie niedostępny i wyszarzony

Naciśnij przycisk Wypłata KW, aby wprowadzić nową wpłatę.

Zobaczysz okienko nowej wpłaty. Wypełnij je:

Nie podawaj numeru dokumentu. Numer zostanie nadany przy akceptacji dokumentu.

Dokumenty w kasie są automatycznie numerowane. Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Nie zmieniaj także daty wystawienia. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, gdy rejestrujesz w programie dokument wystawiony gdzie indziej.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać dokument.

Wystawione KW jest już widoczne na liście:

Możesz wydrukować to KW. Naciśnij Drukuj. Zobaczysz podgląd wydruku:

Jest więcej czynności, które możesz wykonać z dokumentem KP. Wykorzystaj standardowe funkcje obiektu. » zobacz jak

Zwróć uwagę, że w naszym fikcyjnym przykładzie w kasie były liry tureckie i polskie złote, a wypłaciliśmy polskie złote. Realnie będziemy mieli superatę na lirze tureckiej i manko na polskich złotych.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Kasa gotówkowa.
zobacz więcej →.
Dokument kasowy walutowy Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu? » zobacz

Dokument kasowy Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW? » zobacz

Dokumenty kasowe powiązane Jak działają raporty kasowe powiązane? Do jakiego dokumentu mogę wystawić dokument kasowy KP lub KW? » zobacz

KP Wpłata do kasy Jak wystawić dokument KP? Jak zarejestrować wpłatę do kasy? » zobacz

Obsługa kasy Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

KW Wypłata z kasy: Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy? - Baza Wiedzy
Pakiet JZK 365 prowadzi obsługę kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe. Dowiedz się więcej!