Baza Wiedzy → Magazyn, produkcja, dostawy → Lokalizacja towaru w magazynie

Lokalizacja towaru w magazynie

Jak wprowadzić lokalizację towaru w magazynie?

Jeśli posiadasz rozbudowany magazyn, składa się on zapewne z jednostek przechowywania (np. regał), które mają subjednostki (np. półka), a konkretny towar zajmuje określoną pozycję w tej subjednostce (np. druga od lewej).

Każda jednostka powinna mieć swoją typową, niezmienną nazwę lub numerację. Na przykład regały umieścimy w rzędach, a w ramach rzędu istnieje regał po lewej i po prawej. Możemy zatem ponumerować regały następująco: 1L, 1P, 2L, 2P itp. Albo po prostu A, B, C. Półki z kolei ponumerujemy od dołu numerami 1, 2, 3. Lokalizację na półce liczymy od lewej, co da kolejną liczbę.

Według tego schematu towar leżący na pierwszym regale na samym dole po lewej będzie miał oznaczenie lokalizacji A.1.1, zaś na końcu magazynu na samej górze Z.5.5, jeśli mamy 26 regałów po 5 półek, a na ostatniej półce mieści się 5 towarów.

Konwencja oznaczenia lokalizacji jest dowolna, powinna być natomiast konsekwentna w ramach całego magazynu. Lokalizacja może być jednoczęściowa (np. chłodnia, plac, magazyn zewnętrzny itp).

Wprowadzając towar do magazynu, pamiętaj o określeniu lokalizacji. Na przykład tak:

W miarę wprowadzania danych, tworzony będzie słownik lokalizacji. Może wyglądać na przykład tak:

Teraz zamiast wpisywać ręcznie lokalizację, możesz ją wybrać ze słownika. Słownik lokalizacji możesz przygotować wcześniej. » zobacz jak

Lokalizacja może być widoczna bezpośrednio w bazie towarów. Możesz też odfiltrować towary po samej lokalizacji, na przykład tak:

Wprowadzając pozycje do faktury sprzedaży, również możesz zobaczyć lokalizację. Na przykład tak:

Te funkcje zawarte są w pakiecie Magazyn.
zobacz więcej →.
Grupy i podgrupy towarów i usług Jak ustawić grupę i podgrupę towaru lub usługi? Czym różni się grupa od podgrupy? » zobacz

Powiązanie towaru z magazynem Jak powiązać pozycję dokumentu z magazynem? Czy stany magazynowe będą obsłużone? » zobacz

Przecena towarów Jak wykonać przecenę wybranych towarów? Jak przeliczyć ceny z atrakcyjną końcówką? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
58 7823566 pon-śr, 9-16
58 7823393 pon-pt, 9-16

Lokalizacja towaru w magazynie: Jak wprowadzić lokalizację towaru w magazynie? - Baza Wiedzy
Jeśli posiadasz rozbudowany magazyn, składa się on zapewne z jednostek przechowywania (np. regał), które mają subjednostki (np. półka), a konkretny towar zajmuje określoną pozycję w tej subjednostce (np. druga od lewej). Dowiedz się więcej!