Baza WiedzyNota korygująca do faktury kosztowej

Nota korygująca do faktury kosztowej

Jak wystawić notę korygującą do faktury kosztowej?

Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą.

Taka konstrukcja przepisu oznacza, że do not korygujących stosuje się ogólne przepisy dotyczące faktur, na przykład obowiązek ich przechowywania.

Notą korygującą można skorygować braki lub pomyłki w zakresie tekstów dodatkowych, oznaczenia metoda kasowa/samofakturowanie/odwrotne obciążenie/mechanizm podzielonej płatności, przepisów ustawy potwierdzających prawo do nietypowej stawki VAT, danych pojazdu/środka transportu, opis procedury marży oraz teksty inne, na przykład adres wysyłkowy.

Nie wolno korygować następujących danych: daty wystawienia, numeru faktury, imion, nazwisk, nazw i adresów sprzedawcy i nabywcy, numerów NIP, daty sprzedaży/dostawy/wykonania usługi, nazwy, ilości i ceny towaru/usługi, kwot rabatów ani sum faktury. W takim wypadku należy wystawić fakturę korygującą.

Aby wystawić notę korygującą, w module KOSZTY znajdź fakturę kosztową. Użyj opcji Nota korygująca.

Program automatycznie przeniesie Cię do modułu Noty korygujące.

Dane faktury zostały już wypełnione. Uzupełnij treść błędną i treść poprawną, tak jak na ekranie:

Numer noty zostanie nadany automatycznie po jej zapisaniu.

Przejdź na zakładkę Wizualizacja. Upewnij się, że nota jest prawidłowa:

Wróć na pierwszą zakładkę. Naciśnij Gotowe.

Teraz możesz wydrukować notę i wysłać ją do wystawcy faktury.

Pamiętaj, że nota korygująca działa dopiero po otrzymaniu potwierdzenia.

Gdy otrzymasz potwierdzenie, przejdź do edycji tej noty i uzupełnij dane:

Naciśnij Gotowe. Teraz nota korygująca jest ważna.

Noty korygujące przestaną obowiązywać w momencie wejścia obowiązkowej e-faktury KSEF (1 lipca 2024).

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
58 7823566 pon-śr, 9-16
58 7823393 pon-pt, 9-16

Nota korygująca do faktury kosztowej: Jak wystawić notę korygującą do faktury kosztowej? - Baza Wiedzy
Zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT, nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8–15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Dowiedz się więcej!