Baza Wiedzy → Kasa gotówkowa → Obsługa kasy

Obsługa kasy

Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. Podstawą operacji są raporty kasowe, do których wpadają wystawiane dokumenty KP i KW. Zależnie od posiadanej licencji, możesz prowadzić nawet 10 niezależnych kas. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty KP i KW.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa. Uruchom go:

Zwróć uwagę na filtry, dostępne w dolnej części okna.

Po lewej stronie są zakładki poszczególnych kas. Zależnie od posiadanej licencji, możesz prowadzić nawet 10 niezależnych kas. Jeśli wprowadzałeś dane w starszych wersjach Classic, mogą być dostępne także kasy archiwalne.

Z lewej strony widać raporty kasowe, powiązane z daną kasą:

Raporty kasowe możesz otwierać i zamykać z dowolną częstotliwością. W niektórych firmach raport kasowy zamyka się codziennie, w innych raz w miesiącu.

Zamknięcie ostatniego otwartego raporu kasowego spowoduje automatyczne otwarcie nowego raportu.

Dla każdego raportu kasowego podawana jest ilość wpisów KP i KW, suma wpłat i wypłat oraz aktualne saldo.

Saldo raportu kasowego to różnica wpłat i wypłat. To saldo nie uwzględnia stanu początkowego raportu.

Raport kasowy możesz przeglądać, drukować i edytować. » zobacz jak.

Z prawej strony widać dokumenty kasowe, powiązane z raportem kasowym wybranym z lewej strony:

Dokumenty kasowe to dokumenty KP i KW. Dokument KP poświadcza przyjęcie gotówki, dokument KW poświadcza jej wydanie. Dokumenty te są numerowane i powinny być wystawiane kolejno.

Dla kasy nr 1 istnieje osobna numeracja dokumentów KP i KW. Dla kas od 2 do 10 numeracja dokumentów kasowych jest wspólna.

Do bieżącego raportu kasowego możesz wystawić dokument KP, aby przyjąć wpłatę. » zobacz jak

Możesz również wystawić dokument KW, aby zarejestrować wypłatę z kasy. » zobacz jak

Dokumenty kasowe mogą być wystawione z ręki, ale mogą być też powiązane z konkretnym dokumentem. Można na przykład przyjąć bezpośrednią zapłatę za fakturę albo zarejestrować wypłatę z tytułu korekty. Dokumenty kasowe mogą być też powiązane z delegacją (zaliczka i zwrot zaliczki) albo z umową (wypłata z tytułu umowy). » zobacz jak

Każdy dokument kasowy można przeglądać, drukować i edytować. » zobacz jak.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Kasa gotówkowa.
zobacz więcej →.
Dokument kasowy walutowy Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu? » zobacz

Dokument kasowy Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW? » zobacz

Dokumenty kasowe powiązane Jak działają raporty kasowe powiązane? Do jakiego dokumentu mogę wystawić dokument kasowy KP lub KW? » zobacz

KP Wpłata do kasy Jak wystawić dokument KP? Jak zarejestrować wpłatę do kasy? » zobacz

KW Wypłata z kasy Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Obsługa kasy: Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW? - Baza Wiedzy
Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. Podstawą operacji są raporty kasowe, do których wpadają wystawiane dokumenty KP i KW. Zależnie od posiadanej licencji, możesz prowadzić nawet 10 niezależnych kas. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty KP i KW. Dowiedz się więcej!