Baza Wiedzy → Amortyzacja, środki trwałe → Odpis amortyzacji

Odpis amortyzacji

Jak wprowadzić odpis amortyzacji? Co zrobić, aby odpis amortyzacyjny został zaksięgowany?

Prowadzenie rejestru środków trwałych jest obowiązkowe. Najpierw należy wprowadzić środek trwały. » zobacz jak

Środki trwałe podlegają amortyzacji. Przygotowanie tabeli amortyzacji jest proste. » zobacz jak

O ile prowadzenie rejestru środków trwałych jest obowiązkowe, zaś amortyzacja dzieje się automatycznie, o tyle wprowadzenie odpisu amortyzacyjnego jest prawem, a nie obowiązkiem. Zakładamy jednak, że jeśli już posiadasz środek trwały i jest on amortyzowany, chcesz skorzystać z tego prawa.

Otwórz okno Twojego środka trwałego. Na zakładce Odpisy domyślnie jest pusto:

Widzimy, że są zaplanowane kwoty odpisu i kosztu uzyskania przychodu (KUP). Nie ma informacji o dowodach księgowania ani o samym księgowaniu. Nasz przykładowy środek trwały przyjęliśmy do użytkowania w marcu, dlatego pierwszy odpis pojawi się w kwietniu.

Zaznacz wpis kwietniowy. Naciśnij przycisk Dowód wewnętrzny.

Zobaczysz przygotowany dowód wewnętrzny:

Data księgowania to ostatni dzień miesiąca. Dowody są numerowane odrębnie dla każdego środka trwałego, ale możesz wpisać własny numer.

Przejdź na zakładkę Wydruk, aby sprawdzić dane. Wydruk może wyglądać na przykład tak:

Jeśli wszystko jest OK, naciśnij Gotowe.

Wystawiony właśnie dowód wewnętrzny znajdziesz w module Dowody wewnętrzne. Nie zapomnij o fizycznym wydruku dowodu. Dołączysz go do dokumentacji miesiąca.

Odpis amortyzacyjny może zostać teraz zaksięgowany. » zobacz jak

Amortyzacja Jak wprowadzić tabelę amortyzacji? Jak działa amortyzacja środka trwałego? Jak wybrać metodę jednorazową, liniową lub degresywną? Jak ustawić współczynnik amortyzacji? » zobacz

Księgowanie odpisu amortyzacyjnego Jak zaksięgować odpis amortyzacji do Książki? Co zrobić, aby dowód wewnętrzny dotyczący środka trwałego został zaksięgowany? » zobacz

Srodek trwały Jak wprowadzić środek trwały? Jak działa rejestr środków trwałych? Skąd wziąć symbol klasyfikacji KŚT? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Odpis amortyzacji: Jak wprowadzić odpis amortyzacji? Co zrobić, aby odpis amortyzacyjny został zaksięgowany? - Baza Wiedzy
Prowadzenie rejestru środków trwałych jest obowiązkowe. Najpierw należy wprowadzić środek trwały. » zobacz jak Dowiedz się więcej!