Baza Wiedzy → Rozliczenia, windykacja → Odsetki handlowe

Odsetki handlowe

Jak naliczyć odsetki od zaległości? Czy program nalicza odsetki w transakcjach handlowych?

Rozliczenia z klientami znajdziesz w module Rozliczenia. » zobacz więcej

Uruchom moduł Rozliczenia:

Sprzedaż - Rozliczenia

W górnej części lewym dolnym rogu znajdziesz faktury danego klienta. Zwróć uwagę na kolumny z prawej strony:

Widać tam dotąd wystawione wezwania, noty odsetkowe. W kolumnie odsetki widać odsetki wyszczególnione na tych dokumentach. W kolumnie należne widać odsetki należne zgodnie z ustawą. Odsetki naliczane są do dnia zapłaty, a jeśli zapłata nie nastąpiła - do dnia wyświetlenia informacji. W przypadku faktur nieopłaconych kwota odsetek każdego dnia będzie wyższa.

Są klienci, którzy mają w zwyczaju płacić po terminie albo dopiero po wezwaniu. Dlaczego masz to tolerować? Masz pełne prawo żądać zapłaty należnych Tobie odsetek. To są całkiem spore kwoty.

W prawej dolnej części widać szczegóły faktur, wystawionych dla danego klienta. Widzisz kwotę odsetek związaną z każdą fakturą.

Naciśnij przycisk Nota, aby wystawić notę odsetkową.

Jeśli otrzymasz wpłatę, zarejestruj ją. » zobacz jak

Pamiętaj, że zgodnie z kodeksem cywilnym powinieneś otrzymaną wpłatę zaliczyć najpierw na należne odsetki, a pozostałą kwotę zaliczyć na poczet najstarszej zaległości.

Otrzymane odsetki są Twoim przychodem.

Wezwanie do zapłaty Jak wygenerować wezwanie do zapłaty konkretnej faktury? » zobacz

Zbiorcze wezwanie do zapłaty Jak wystawić zbiorcze wezwanie do zapłaty? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
58 7823566 pon-śr, 9-16
58 7823393 pon-pt, 9-16