Baza Wiedzy → Paragony i fiskalizacja → Paragon z NIP

Paragon z NIP

Jak wystawić paragon fiskalny dla firmy? Jak wystawić paragon z NIP?

Najpierw upewnij się, że klient chce otrzymać fakturę uproszczoną (bo sprzedaż nie przekroczy 450 zł) względnie jest gotów przyjść za kilka dni po fakturę do paragonu przewyższającego 450 zł. Może lepiej wystawić od razu fakturę? » zobacz więcej

Aby wystawić paragon fiskalny z NIP, przejdź do modułu Paragony:

Sprzedaż - Paragony

Wybierz opcję Nowy paragon z NIP:

Najpierw musisz podać NIP:

Nie są obsługiwane żadne pola związane z danymi kontrahenta ani baza kontrahentów. Jeśli chcesz wystawić dokument sprzedaży z danymi klienta, wystaw fakturę. » zobacz więcej

Otworzy się okienko paragonu. To okienko służy wyłącznie do wystawienia paragonu fiskalnego dla firmy.

Nie możesz już zmienić ani typu paragonu, ani numeru NIP.

Użyj przycisku Dodaj z magazynu, aby wstawić towary z magazynu. Jeśli towary nie są oznaczone jako usługa, zostanie zapisany ruch magazynowy.

Użyj przycisku Dopisz z ręki, aby dodać pozycje paragonu nie powiązane z magazynem. Pozycje dopisane z ręki nie powodują ruchów magazynowych:

Masz już wypełniony paragon:

Naciśnij teraz Wystaw i fiskalizuj. Jeśli fiskalizacja powiedzie się, paragon zostanie zapisany. Numer paragonu zostanie automatycznie nadany przez drukarkę fiskalną.

Jeśli wystąpi błąd, zapisanie paragonu może nie mieć sensu. Program zapyta:

Wybierz TAK wyłącznie w sytuacji, jeśli problem jest chwilowy.

Aby ponowić próbę fiskalizacji zapisanego paragonu, otwórz go z powrotem:

Widzisz, że paragon nie ma ustawionej opcji Zafiskalizowano. Naciśnij Wystaw i fiskalizuj.

Paragon jest zawsze w kwocie brutto. Brana jest pod uwagę cena brutto ustalona w magazynie. W razie braku takiej ceny, cena brutto obliczona jest jako cena z magazynu plus VAT.

Paragon wystawiony w tym miejscu nie jest księgowany do VAT, do Książki ani nie wchodzi w JPK. Jeśli posiadasz urządzenie fiskalne, księgowane zostaną raporty dzienne lub miesięczne wprowadzone w module Kasa fiskalna.

W ciągu 7 dni nabywca może wrócić po fakturę, a Ty będziesz musiał ją wystawić. » zobacz jak

Paragon z NIP do kwoty 450 jest fakturą uproszczoną. » zobacz więcej

Te funkcje zawarte są w pakiecie Fiskalizacja.
zobacz więcej →.
Faktura czy paragon Paragon czy faktura? Jak dokumentować sprzedaż, aby najprościej ją zaksięgować? » zobacz

Faktura do paragonu fiskalnego Jak wystawić fakturę do paragonu fiskalnego? » zobacz

Faktura do paragonu z NIP Jak wystawić fakturę dla firmy do paragonu fiskalnego z NIP? » zobacz

Numer NIP na paragonie Jak wystawić paragon z numerem NIP? » zobacz

Paragon bez NIP Jak wystawić paragon fiskalny dla osoby fizycznej? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Paragon z NIP: Jak wystawić paragon fiskalny dla firmy? Jak wystawić paragon z NIP? - Baza Wiedzy
Aby wystawić paragon fiskalny z NIP, przejdź do modułu Paragony: Dowiedz się więcej!