Baza Wiedzy → Karty płatnicze, QR, bank → Płatność kartą

Płatność kartą

Jak zarejestrować wpłatę kartą? Jak zarejestrować płatność internetową? Jak wprowadzić transakcję MOTO albo CVC?

Przyjmowanie płatności za towary i usługi coraz częściej odbywa się przy pomocy elektroniczych. Płatność elektroniczna wykonywana jest przez klienta za pomocą narzędzia płatniczego na rzecz operatora płatności (agenta rozliczeniowego). My jako sprzedawca otrzymujemy przelew od agenta rozliczeniowego w terminie późniejszym, z potrąceniem należnej agentowi prowizji.

Taka płatność z naszego punktu widzenia nie jest ani wpłatą gotówkową, ani przelewem. Jest to płatność elektroniczna, wymagająca innego sposobu rejestracji. Funkcje konieczne do tego celu znajdziesz w module Płatności elektroniczne. Zwykłe płatności elektroniczne wprowadza się bardzo prosto. » zobacz jak

Płatności kartą wprowadza się nieco inaczej. Naciśnij przycisk Płatność kartą, aby zarejestrować płatność elektroniczną zrealizowaną przy pomocy karty płatniczej. Zobaczysz okienko płatności kartą:

Załóżmy, że jest to płatność w naszym sklepie internetowym, gdzie przyjmujemy różne waluty. Zmienimy zatem walutę na dolara:

Teraz możemy wprowadzić kwotę płatności, jaka pobrana została od klienta:

Należy uzupełnić pozozostałe informacje:

Kwota płatności została automatycznie przeliczona na złote.

Zwróć uwagę na pola istotne dla prawidłowego rozliczenia płatności kartą:

BIN karty to pierwsze 6 cyfr numeru karty. Identyfikują one typ karty (typowo 4XXXXX - VISA, 5XXXXX - MasterCard), bank wystawcy i rodzaj karty.

Końcówka numeru to 4 ostatnie cyfry numeru karty. Wraz z numerem BIN są zupełnie wystarczające dla potrzeb identyfikacji konkretnej płatności.

Nigdy nie wprowadzaj w programie pełnego numeru karty ani kodu CVC.

Preautoryzacja wykonywana jest w przypadku płatności przyszłych. Ma to miejsce najczęściej w hotelach lub wypożyczalniach samochodów. Transakcja taka wykonywana jest w trybie MOTO (historycznie Mail Order/Telephone Order, obecnie głównie internet). Pamiętaj o zaznaczeniu opcji transakcja MOTO w takiej sytuacji.

Autoryzacja dokonywana jest w momencie realizacji transakcji. Może to być dopełnienie preautoryzacji albo płatność bezpośrednia. Wprowadź datę autoryzacji oraz kod autoryzacji. W przypadku płatności internetowych zrealizowanych z użyciem kodu CVC pamiętaj o zaznaczeniu opcji transakcja internetowa, użyto CVC.

Jeśli wprowadzasz dane z wyciągu, wprowadź datę rozliczenia oraz numer wyciągu.

Wprowadź także kwotę ewentualnej prowizji. Prowizja zawsze jest w złotych i jest kosztem obsługi transakcji.

Moduł Płatności elektroniczne dostępny jest w ramach licencji PRO.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Bank i karty.
zobacz więcej →.
Płatności elektroniczne Jak zarejestrować płatność elektroniczną? Jak zarejestrować wpłatę kartą albo BLIKiem? » zobacz
Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Płatność kartą: Jak zarejestrować wpłatę kartą? Jak zarejestrować płatność internetową? Jak wprowadzić transakcję MOTO albo CVC? - Baza Wiedzy
Przyjmowanie płatności za towary i usługi coraz częściej odbywa się przy pomocy elektroniczych. Płatność elektroniczna wykonywana jest przez klienta za pomocą narzędzia płatniczego na rzecz operatora płatności (agenta rozliczeniowego). My jako sprzedawca otrzymujemy przelew od agenta rozliczeniowego w terminie późniejszym, z potrąceniem należnej agentowi prowizji. Dowiedz się więcej!