Baza Wiedzy → Książka przychodów i rozchodów → Podatkowy spis z natury

Podatkowy spis z natury

Jak wykonać podatkowy spis z natury?

Podatnicy są obowiązani do sporządzenia spisu z natury towarów handlowych, materiałów etc. między innymi na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego oraz na dzień likwidacji działalności. Spis na koniec roku podatkowego jest jednocześnie spisem na dzień 1 stycznia następnego roku.

Zawartość, forma i sposób rozliczenia spisu z natury jest określona rozporządzeniem. Spis z natury należy sporządzić wyjątkowo starannie. Wartość określona spisem z natury jest podstawą do naliczenia zobowiązań podatkowych, a także składki zdrowotnej. Spis z natury musi zawierać podpisy osób uczestniczących w spisie.

Aby wykonać spis z natury, należy najpierw uporządkować dane w module Towary dla każdego magazynu. Należy upewnić się, że usługi oznaczone są jako usługa (zielone podświetlenie). Należy także zweryfikować stany magazynowe tak, aby odpowiadały stanom faktycznym.

Następnie należy nacisnąć przycisk Spis z natury. Pokaże się okno wyboru daty:

Pamiętaj, aby wprowadzić tutaj datę podatkową. Będzie to z reguły ostatni dzień roku albo miesiąca.

Teraz wybierz magazyn, z którego wykonać spis:

Należy przygotować odrębny spis z natury dla każdego magazynu. Przynajmniej jeden z magazynów w programie musi być magazynem w sensie podatkowym i przynajmniej ten magazyn obejmujesz spisem z natury. Jeśli nie posiadasz towarów lub materiałów w magazynie podatkowym, sporządzasz spis pusty.

Następnie zobaczysz przygotowany spis:

Jeśli pole Numer pozostawisz puste, numer spisu z natury zostanie przydzielony automatycznie zgodnie z ustawieniami w programie.

Program wykonuje wycenę automatycznie zgodnie z zapisaną ceną ewidencyjną. Tę wycenę możesz zmienić.

Kliknij dwukrotnie na wybranej pozycji spisu. Otworzy się okienko edycyjne:

W razie przyjęcia wyceny niższej od ceny zakupu, należy zaznaczyć opcję Wycena obniżona. W polu Uwagi można podać powód obniżenia wyceny.

Na etapie wyceny możesz też dodać pozycje, które nie były zapisane w programie, a powinny pojawić się w ramach spisu z natury. Można też usunąć pozycje zbędne.

Kontrolnie możesz wydrukować tabelę ze wstępną wyceną:

To nie jest wydruk spisu z natury wymagany rozporządzeniem, który należy dołączyć do dokumentów księgowych. Taki wydruk przygotujesz na zakładce Wydruk.

Aby wydrukować spis z natury, przejdź na zakładkę Wydruk. Zweryfikuj jeszcze raz poprawność wszystkich pól.

Ceny zakupu drukowane są wyłącznie dla pozycji, dla których włączono opcję Wycena obniżona. To wynika wprost z rozporządzenia.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać spis z natury.

Spis należy wycenić zgodnie z regułami opisanymi w rozporządzeniu. Wycenę tę należ dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury. Jeśli wycena jest w kwocie niższej od ceny zakupu, w spisie podaje się także tę cenę.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Książka przychodów i rozchodów.
zobacz więcej →.
Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Podatkowy spis z natury: Jak wykonać podatkowy spis z natury? - Baza Wiedzy
Podatnicy są obowiązani do sporządzenia spisu z natury towarów handlowych, materiałów etc. między innymi na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego oraz na dzień likwidacji działalności. Spis na koniec roku podatkowego jest jednocześnie spisem na dzień 1 stycznia następnego roku. Dowiedz się więcej!