Baza Wiedzy → Bazy danych, szyfrowanie → Praca z zewnętrzną bazą danych

Praca z zewnętrzną bazą danych

Jak podłączyć inną bazę danych? Czy jest możliwość użycia bazy opartej o SQL? Jak pracować na danych w chmurze? Czy jest dostępna obsługa ODBC?

Ta funkcjonalność jest w przygotowaniu.

Niektóre wersje Pakietu JZK korzystają z możliwości podłączenia innej bazy danych. Wymaga to posiadania własnego serwera lub innego rozwiązania oferującego bazę danych zgodną z ODBC. Zapytaj Twojego dostawcę internetu, usług sieciowych lub chmurowych o udostępnienie bazy danych. Praktycznie każdy dostawca internetu daje możliwość korzystania z bazy MariaDB, PostgreSQL lub innej.

Pakiet JZK w niektórych wersjach (np. Druczek 365) może łączyć z dowolną bazą danych w dowolnej lokalizacji, jeśli tylko dla tej bazy danych dostępny jest standardowy sterownik ODBC. Podłączenie innego źródła danych dostępne jest tylko w niektórych wersjach programów Pakietu JZK. Niektóre programy specjalistyczne, w tym rozwiązania do tworzenia rozkładów jazdy, pracują wyłącznie na takiej bazie danych, tworzonej automatycznie.

Wystarczy jednak tylko 10 prostych kroków, aby podłączyć się do innej bazy danych. Dzięki temu możesz korzystać z danych na innym serwerze, a w konsekwencji - pracować jak chcesz, gdzie chcesz i z kim chcesz.

Procedurę podłączenia opiszemy na przykładzie najpopularniejszej bazy danych, MariaDB. Praktycznie każdy dostawca internetu daje możliwość korzystania z bazy MariaDB. Taka sama procedura obowiązuje dla każdej innej bazy danych pod warunkiem, że obsługuje standardowe polecenia SQL i ma standardowy sterownik ODBC. Baza, do której chcesz się podłączyć, musi być pusta.

Krok 1. Zainstaluj konektor ODBC Pobierz aktualny konektor ze strony producenta: Pobierz konektor MariaDB. Zainstaluj go.

MariaDB jest zgodna z MySQL. Oryginalny konektor dla MySQL znajdziesz pod tym adresem. Również każdy inny liczący się producent systemów baz danych udostępnia swój konektor ODBC.

Krok 2. Konfiguruj źródło danych Otwórz Panel Sterowania i znajdź w nim opcję konfiguracji 32-bitowych źródeł ODBC.

Krok 3. Dodaj źródło danych W oknie konfiguracji źródeł danych wybierz opcję Dodaj.

Krok 4. Wybierz sterownik Na liście sterowników znajdź ten, który obsługuje Twoją bazę danych. W naszym przykładzie: MariaDB ODBC.

Naciśnij Zakończ, aby przejść do konfigurowania sterownika.

Krok 5. Utwórz źródło danych

Otworzy się okno konfigurowania sterownika. Wpisz nazwę bazy danych.

Nazwa ta jest zupełnie dowolna, użyj takiej, którą zapamiętasz, na przykład Baza Basi. Tej nazwy będziesz potem używać i będzie ona widoczna przez cały czas pracy aplikacji. Możesz dodać opis ku pamięci, opis będzie widoczny tylko podczas wyboru źródła.

Krok 6. Wybierz parametry połączenia To jest najważniejszy punkt tych ustawień. Musisz znać adres IP albo nazwę serwera, numer portu, nazwę użytkownika oraz hasło. Naciśnij Test DSN, aby sprawdzić, czy podane dane są prawidłowe.

Jeśli test przebiegnie poprawnie, w polu Database pojawi się lista baz danych dostępnych dla danego połączenia.

Ważne: upewnij się kilkukrotnie, że połączenie z bazą danych jest prawidłowe i możesz wybrać nazwę bazy danych z listy. Baza, którą wybierasz, musi istnieć, ale być pusta.

Jeśli podłączasz się do istniejącej bazy danych, z której już ktoś korzysta, upewnij się, że serwer pozwala na więcej niż jedno połączenie.

Krok 7. Ustaw zestaw znaków W kolejnym kroku pamiętaj, aby ustawić odpowiedni zestaw znaków dla połączenia.

Pakiet JZK wymaga wyboru cp1250, czyli Windows - Europa środkowa. Jeśli źle wybierzesz, będziesz widzieć krzaczki zamiast polskich liter.

Krok 8. Źródło danych zostało dodane Jeśli wszystko zrobiłeś dobrze, zobaczysz nową pozycję na liście dostępnych źródeł danych.

Aby zmienić dane później, wybierz przycisk Konfiguruj.

Krok 9. Wyberz sterownik w Pakiecie JZK Teraz w programie utwórz połączenie ze skonfigurowanym źródłem danych. Wybierz ogólny sterownik Microsoft OLE DB for ODBC.

Możesz wybrać inny sterownik ODBC, jeśli korzystasz z innej bazy niż MariaDB. To sterownik odpowiada za obsługę bazy danych, aplikacji jest wszystko jedno.

Maciśnij Dalej.

Krok 10. Podłącz dane Już wszystko gotowe! Teraz po prostu podłącz dane. Nie wpisuj nazwy ręcznie! Wybierz ją z listy wyboru. Jeśli na tej liście nie ma utworzonego źródła danych ODBC i przycisk Odśwież nie pomaga, wróć do kroku 1 i sprawdź wszystko jeszcze raz.

Gratulacje! Podłączyłeś źródło danych.

W przypadku, gdy program sam tworzy lokalną bazę danych, indeksy i relacje tworzone są automatycznie. Jest też dostępna ochrona bazy danych hasłem, wykonywanie kopii zapasowych oraz prosta naprawa i kompaktowanie bazy danych.

    Jeśli podłączasz się do zewnętrznej bazy danych:

  • zadbaj o hasło i uprawienia w bazie danych,

  • sam wykonujesz kopie zapasowe (np. za pomocą mechanizmu cron),

  • sam dbasz o naprawę i kompaktowanie bazy, korzystając z narzędzi producenta,

  • przynajmniej raz użyj opcji Plik - Utwórz indeksy relacje.

Podłączenie innego źródła danych dostępne jest tylko w niektórych wersjach programów Pakietu JZK. Niektóre programy specjalistyczne, w tym rozwiązania do tworzenia rozkładów jazdy, pracują wyłącznie na takiej bazie danych, tworzonej automatycznie.

Niektóre programy (np. współpracujące z zewnętrznymi klastrami baz danych) pracują wyłącznie w trybie zewnętrznej bazy danych, podłączanej serwerowo. Okienko podłączenia wygląda wtedy inaczej:

W takim wypadku praca dostępna jest wyłącznie w trybie on-line. Zwróć się do administratora tej usługi serwerowej, aby otrzymać informacje na temat podłączenia.

Awaria bazy danych Program wyświetla informację o awarii bazy danych SQL. Jak sobie z tym poradzić? Jak naprawić bazę SQL? » zobacz

Naprawa bazy SQL Jak naprawić bazę danych SQL? Jak zmniejszyć rozmiar bazy danych? » zobacz

SQL nie jest podłączone Co oznacza komunikat, że baza SQL nie jest podłączona? że połączenie z tą bazą danych nie jest możliwe? że ustawienia connection-string są nieprawidłowe? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
58 7823566 pon-śr, 9-16
58 7823393 pon-pt, 9-16

Praca z zewnętrzną bazą danych: Jak podłączyć inną bazę danych? Czy jest możliwość użycia bazy opartej o SQL? Jak pracować na danych w chmurze? Czy jest dostępna obsługa ODBC? - Baza Wiedzy
Niektóre wersje Pakietu JZK korzystają z możliwości podłączenia innej bazy danych. Wymaga to posiadania własnego serwera lub innego rozwiązania oferującego bazę danych zgodną z ODBC. Zapytaj Twojego dostawcę internetu, usług sieciowych lub chmurowych o udostępnienie bazy danych. Praktycznie każdy dostawca internetu daje możliwość korzystania z bazy MariaDB, PostgreSQL lub innej. Dowiedz się więcej!