Baza Wiedzy → Instalacja i aktywacja → Problemy z wysyłaniem poczty

Problemy z wysyłaniem poczty

Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty?

Wysyłanie poczty jest bardzo proste. W normalnych warunkach program wysyła pocztę bez szczególnych komunikatów.

Jeśli wystąpią problemy, pojawi się jeden lub kilka komunikatów.

Może zdarzyć się kilka problemów, które są typowe dla nieprawidłowej konfigurację konta pocztowego w programie:

Nie skonfigurowano poprawnie konta pocztowego - nie przygotowałeś konta pocztowego o potrzebnym adresie.

Nieprawidłowe lub niekompletne ustawienia konta pocztowego - ustawienia są, ale nie są prawidłowe.

Problem z ustawieniami konta pocztowego - ogólny problem z ustawieniami konta.

Niewłaściwe dane logowania - oznacza nieprawidłowy login lub hasło. Sprawdź, co wpisałeś w ustawieniach e-mail.

Obok opisu błędu podany będzie kod statusu. Normalny status wysyłki maila ma kod 250. Kody z przedziału 400-599 oznaczają błąd sygnalizowany przez serwer pocztowy. Takie błędy najczęściej związane są z nieprawidłową konfiguracją konta pocztowego w programie.

Co oznaczają konkretne kody błędów STMP? » sprawdź

Jeśli kod statusu wynosi 0 (zero), to oznacza, że program w ogóle nie mógł połączyć się z serwerem. Sprawdź adres serwera, numer portu i żądany protokół. Sprawdź też, czy zapora sieciowa nie blokuje połączenia.

Pamiętaj, że możemy pomóc z konfiguracją programu tylko wtedy, jeśli znasz poprawne dane do logowania, adres serwera, port i żądany protokół. Jeśli nie masz tych informacji, skontaktuj się najpierw ze swoim dostawcą usługi.

W rzadkich wypadkach może wystąpić problem związany z dostępem do pliku. Komunikat będzie brzmiał:

Plik nie istnieje, nie daje się odczytać albo został zablokowany - w takim wypadku zrestartuj program i sprawdź, czy inne aplikacje nie blokują tego pliku.

Te funkcje zawarte są w pakiecie 365.
zobacz więcej →.
Edycja maila Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania? » zobacz

Import e-maili z starego formatu Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej? » zobacz

Kody statusu SMTP Jakie są kody statusu SMTP? Co oznaczają statusy wysłania maili? Jakie są błędy wysyłki poczty i jak mogę je rozwiązać? » zobacz

Konto pocztowe gmail Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail? » zobacz

Maile do wysłania Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania? » zobacz

Przenoszenie ustawień wysyłania Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo? » zobacz

Status wysyłki e-maila Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila? » zobacz

Ustawienia konta pocztowego Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2? » zobacz

Wysyłanie poczty z bufora Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Problemy z wysyłaniem poczty: Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty? - Baza Wiedzy
Wysyłanie poczty jest bardzo proste. W normalnych warunkach program wysyła pocztę bez szczególnych komunikatów. Dowiedz się więcej!