Baza Wiedzy → Kasa gotówkowa → Raport kasowy

Raport kasowy

Co to jest raport kasowy? Jak działa?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. Podstawą operacji są raporty kasowe, do których wpadają wystawiane dokumenty KP i KW. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty KP i KW.

Raporty kasowe znajdziesz po lewej stronie modułu Kasa:

Otwarte raporty wyświetlone są pogrubioną czcionką.

Tylko jeden z otwartych raportów jest raportem bieżącym dla danej kasy. Będzie to ostatni otwarty raport kasowy. Raport bieżący podświetlony jest na zielono.

W dowolnym momencie możesz otworzyć nowy raport kasowy. » zobacz jak

Otwarty raport możesz w dowolnej chwili zamknąć. » zobacz jak

Raporty kasowe możesz otwierać i zamykać z dowolną częstotliwością. W niektórych firmach raport kasowy zamyka się codziennie, w innych raz w miesiącu.

Zamknięcie ostatniego otwartego raporu kasowego spowoduje automatyczne otwarcie nowego raportu.

Kliknij dwukrotnie, aby zobaczyć szczegóły raportu kasowego:

Dla każdego raportu kasowego podawana jest ilość wpisów KP i KW, suma wpłat i wypłat oraz aktualne saldo.

Saldo raportu to różnica sumy wpłat i wypłat.

Saldo raportu kasowego nie uwzględnia stanu początkowego raportu. Saldo liczone jest zbiorczo dla sumy wpłat i wypłat na bazie sum dziennych. Nie jest liczone saldo po konkretnej operacji.

Stan końcowy to stan początkowy powiększony o saldo raportu.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Kasa gotówkowa.
zobacz więcej →.
Nowy raport kasowy Jak otworzyć nowy raport kasowy? » zobacz

Zamykanie raportu kasowego Jak zamknąć raport kasowy? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Raport kasowy: Co to jest raport kasowy? Jak działa? - Baza Wiedzy
Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. Podstawą operacji są raporty kasowe, do których wpadają wystawiane dokumenty KP i KW. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty KP i KW. Dowiedz się więcej!