Baza Wiedzy → VAT i JPK → Rejestr VAT nie jest kompletny

Rejestr VAT nie jest kompletny

Co oznacza komunikat, że rejestr VAT nie jest kompletny? Czemu Analiza fiskalna zwraca błąd? Co zrobić, jeśli rejestr VAT nie pokrywa się z rejestrem RO?

Księgując miesiąc do VAT jesteś zgodnie z instrukcją zobowiązany do wprowadzenia kompletnych informacji. » zobacz jak

W przypadku JPK_V7, obowiązującego za okresy od 1 października 2020, kwoty VAT z dokumentów podlegających fiskalizacji i fiskalnych (kod FP) księguje się inaczej. » zobacz jak

Sprawdź, czy wprowadziłeś prawidłowo odpowiednie raporty RO. » zobacz jak

Użyj opcji Analiza fiskalna, aby zweryfikować szczegóły. » zobacz jak

Jeśli program wykryje, że ewidencja VAT nie pokrywa oczekiwanej kwoty VAT, zobaczysz komunikat w dolnej części okna. Będzie on wyglądać na przykład tak:

UWAGA: Rejestr VAT prawdopodobnie nie jest kompletny. Deklaracja w JPK_V7 może nie być prawidłowa.

Suma podatku należnego w ewidencji VAT: 66666 zł. Oczekiwałem wartości wpisów RO przynajmniej na: 33333,33 zł, w tym wynikającego z faktur FP na 22222,22 zł. Zgodnie z danymi ze sprzedaży, kwota VAT należnego powinna wynieść około 99999,99 zł. Upewnij się, że rejestr RO jest kompletny i prawidłowo wprowadzony do rejestru VAT. Uruchom opcję Analiza fiskalna i sprawdź wszystkie kwoty. Przejdź do modułu Raporty fiskalne, aby uzupełnić dane.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Potraktuj tę informację poważnie. Pamiętaj, że za narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

Możesz zignorować ten komunikat tylko wtedy, jeśli faktury FP zostały wystawione w innym okresie rozliczeniowym i jesteś absolutnie pewien, że raporty RO z tamtego okresu zawierają kwoty VAT z faktur FP z bieżacego okresu.

Informacja jest prezentowana tylko wtedy, gdy część deklaracyjna generowana jest co miesiąc.

Te funkcje zawarte są w pakiecie VAT.
zobacz więcej →.
Analiza fiskalna Co to jest analiza fiskalna? Jak program określa sposób generowania nowego JPK_V7? » zobacz

Formuły księgowania VAT Jak ustawić formuły księgowania do Książki, do VAT? Jak wybrać formułę rozksięgowywania? Co to znaczy, że faktura jest wystawiona w sposób mieszany lub nieprawidłowy? » zobacz

Kolumny rejestru VAT Od czego zależy zawartość rejestru VAT? Jak zobaczyć dodatkowe informacje? » zobacz

Korekta VAT Jak wykonać korektę VAT? » zobacz

Korekta wpisu VAT Jak wykonać korektę konkretnego wpisu VAT? » zobacz

Księgowanie VAT Jak zaksięgować miesiąc w VAT, aby móc wygenerować JPK_V7? » zobacz

Księgowanie faktur i paragonów Jak księguje się paragony i faktury? » zobacz

Księgowanie faktury do VAT Jak zaksięgować pojedynczą fakturę sprzedaży? Jak zaksięgować fakturę do VAT? » zobacz

Ręczne wpisy w rejestrze VAT Jak samodzielnie wprowadzić dane do rejestru VAT? Jak dodać wpisy w VAT nie powiązane z fakturą? » zobacz

Zasysanie danych do VAT Jak zassać dane do modułu VAT? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16