Baza Wiedzy → Wysyłka, reklamacje → Reklamacja

Reklamacja

Jak obsługiwać zgłoszenie reklamacyjne? Jak wprowadzać reklamacje od klientów? Jak utworzyć nową reklamację?

Czasami klient może zgłosić reklamację dotyczącą towaru, który zakupił wcześniej. Również usługi mogą podlegać procesowi reklamacyjnemu. Aby profesjonalnie przygotować takie zgłoszenie reklamacyjne, warto skorzystać z systemu Firma 365.

W systemie Firma 365 masz możliwość przygotowania zgłoszenia od podstaw, wpisując wszystkie dane ręcznie. Jednak najbardziej efektywne jest wystawienie zgłoszenia do wcześniej wystawionej faktury sprzedaży. W ten sposób zgłoszenie będzie miało bezpośrednie powiązanie z konkretną fakturą.

Aby rozpocząć proces przygotowania zgłoszenia, uruchom moduł Reklamacje. Następnie wybierz opcję Zgłoszenie do faktury. Wybierz fakturę, do której zgłoszona jest reklamacja, a następnie pozycję na tej fakturze, która jest przedmiotem reklamacji.

Po tych czynnościach pojawi się okno zgłoszenia reklamacyjnego. Dane z wybranej faktury zostaną automatycznie wstawione do zgłoszenia:

Pamiętaj, aby nie wypełniać pola z numerem zgłoszenia reklamacyjnego. Numer ten zostanie nadany automatycznie po zaakceptowaniu zgłoszenia.

Kolejnym krokiem jest przejście na zakładkę Reklamacja. Tutaj uzupełnij potrzebne dane, na przykład tak, jak na poniższym obrazku:

Następnie przejdź na zakładkę Wizualizacja. Na tej zakładce sprawdź, czy wszystko zostało wprowadzone prawidłowo:

Jeżeli wszystkie informacje są prawidłowe, wróć na pierwszą zakładkę i naciśnij przycisk Gotowe. W ten sposób zgłoszenie reklamacyjne zostanie zapisane w systemie.

Pamiętaj, że przyjęta reklamacja wymaga dalszego procesu załatwienia. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem. » dowiedz się więcej

Te funkcje zawarte są w pakiecie Reklamacje.
zobacz więcej →.
Załatwienie reklamacji Jak przyjąć zgłoszenie reklamacyjne? Jak wprowadzić reklamację od klienta? W jaki sposób obsługiwać zgłoszenie reklamacyjne i w jaki sposób wprowadzać reklamacje od klientów? » zobacz
Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Reklamacja: Jak obsługiwać zgłoszenie reklamacyjne? Jak wprowadzać reklamacje od klientów? Jak utworzyć nową reklamację? - Baza Wiedzy
Czasami klient może zgłosić reklamację dotyczącą towaru, który zakupił wcześniej. Również usługi mogą podlegać procesowi reklamacyjnemu. Aby profesjonalnie przygotować takie zgłoszenie reklamacyjne, warto skorzystać z systemu Firma 365. Dowiedz się więcej!