Baza Wiedzy → Amortyzacja, środki trwałe → Srodek trwały

Srodek trwały

Jak wprowadzić środek trwały? Jak działa rejestr środków trwałych? Skąd wziąć symbol klasyfikacji KŚT?

Środkiem trwałym co do zasady są na przykład budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, które są naszą własnością, kompletne i gotowe do użytku, a które zamierzamy wykorzystywać do celów działalności gospodarczej dłużej, niż rok. Od tej zasady są wyjątki - o szczegóły zapytaj doradcę podatkowego.

Prowadzenie rejestru środków trwałych jest obowiązkowe. Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawiera szereg elementów obowiązkowych, takich jak data i źródło nabycia, określenie i symbol klasyfikacji, wartość początkową i zaktualizowaną oraz informacje o sposobie likwidacji.

Środek trwały należy zarejestrować w rejestrze najpóźniej w miesiącu przyjęcia do używania. Raty amortyzacyjne obliczane są od kolejnego miesiąca. Wpisanie później traktowane jest jako ujawnienie środka trwałego i dopiero od kolejnego miesiąca będzie można odliczać raty amortyzacyjne.

Najczęstszym środkiem trwałym w firmie jest samochód osobowy. Wprowadzimy taki przykładowy środek trwały - będzie to samochód osobowy.

Pamiętaj o specyficznym sposobie określenia wartości początkowej środka trwałego. Wartością początkową będzie cena z faktury zakupu, po odjęciu VAT, który mogłeś odliczyć. Ponieważ przy zakupie samochodu osobowego odliczeniu podlega połowa VAT, wartością początkową środka trwałego będzie kwota brutto minus połowa VAT. W naszym przykładzie przyjmiemy okrągłą kwotę 180 tys. zł.

Uruchom moduł Środki trwałe.

Wybierz opcję Nowy środek trwały. Wypełnij podstawowe informacje, na przykład tak:

Bardzo ważne jest wybranie odpowiedniej klasyfikacji środka trwałego. W polu Numer KST znajdziesz przycisk. Naciśnij go. Pokaże się klasyfikacja, wybierz z niej odpowiednią pozycję:

Naciśnij Wybierz. Symbol klasyfikacji KŚT zostanie wstawiony w odpowiednim miejscu.

W przypadku samochodów osobowych koszt uzyskania przychodu jest limitowany - w naszym przypadku do 150 tys. zł. Pamiętaj o wprowadzeniu tej informacji:

Środek trwały podlega amortyzacji od kolejnego miesiąca. Najpierw trzeba przygotować tabelę amortyzacji. » zobacz jak

Amortyzacja Jak wprowadzić tabelę amortyzacji? Jak działa amortyzacja środka trwałego? Jak wybrać metodę jednorazową, liniową lub degresywną? Jak ustawić współczynnik amortyzacji? » zobacz

Księgowanie odpisu amortyzacyjnego Jak zaksięgować odpis amortyzacji do Książki? Co zrobić, aby dowód wewnętrzny dotyczący środka trwałego został zaksięgowany? » zobacz

Odpis amortyzacji Jak wprowadzić odpis amortyzacji? Co zrobić, aby odpis amortyzacyjny został zaksięgowany? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Srodek trwały: Jak wprowadzić środek trwały? Jak działa rejestr środków trwałych? Skąd wziąć symbol klasyfikacji KŚT? - Baza Wiedzy
Środkiem trwałym co do zasady są na przykład budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, które są naszą własnością, kompletne i gotowe do użytku, a które zamierzamy wykorzystywać do celów działalności gospodarczej dłużej, niż rok. Od tej zasady są wyjątki - o szczegóły zapytaj doradcę podatkowego. Dowiedz się więcej!