Baza Wiedzy → Instalacja i aktywacja → E-MAIL

Baza Wiedzy - E-MAIL


Baza Wiedzy - E-MAIL
Jak zmienić treść przygotowanego maila? Jak dodać załączniki? Jak dodać innych odbiorców? Jak otrzymać potwierdzenie przeczytania? Jak zaimportować e-maile ze starszej wersji programu? Jak znaleźć maile wysyłane wcześniej? Jakie są kody statusu SMTP? Co oznaczają statusy wysłania maili? Jakie są błędy wysyłki poczty i jak mogę je rozwiązać? Czy można wysyłać maile z programu korzystając z konta Gmail? Skąd wiem, że są jakieś maile do wysłania? Jakie są możliwe błędy podczas wysyłki poczty? Co znaczą poszczególne komunikaty? Jak przenieść ustawienia wysyłania poczty ze starszej wersji programu? Jak skonfigurować konto pocztowe na nowo? Skąd wiem, czy e-mail został naprawdę wysłany? Jak sprawdzić statusy wysyłki? Jak zweryfikować przyczyny problemu z wysyłką maila? Jak ustawić parametry konta pocztowego? Jak skonfigurować inny adres zwrotny dla wysyłanej poczty? Gdzie ustawiam adres serwera e-mail, IMAP, SMTP, wersję TLS 1.2? Jak wysłać oczekujące maile? Jak wysłać pocztę z bufora? Zobacz informacje z Bazy Wiedzy.