Baza Wiedzy → Fakturowanie → FAKTURY

Baza Wiedzy - FAKTURY

Cena sprzedaży na fakturze

Jak podać cenę sprzedaży na fakturze? Czy mogę podać cenę z 3 lub 4 miejscami po przecinku? Jak zaokrąglane są kwoty? Czy program dobrze liczy?

» zobacz

Co musi być na fakturze

Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami?

» zobacz

Co nie musi być na fakturze

Jakie elementy są zbędne na fakturze? Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie?

» zobacz

Drukowanie duplikatu faktury

Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury?

» zobacz

Drukowanie faktury

Jak wydrukować fakturę? Jak wykonać wydruk cyfrowy faktury? Jak przygotować dokument PDF z fakturą?

» zobacz

Długie teksty dodatkowe na fakturze

Jak wprowadzić długi tekst dodatkowy? Potrzebuję dużo miejsca, naprawdę dużo.

» zobacz

Efekt zaokrągleń

Co to jest wartość naiwna faktury, wartość rzeczywista i efekt zaokrągleń?

» zobacz

Faktura WDT

Jak wystawić fakturę WDT? Czy mogę wystawić fakturę WDT dowolnemu kontrahentowi?

» zobacz

Faktura prosta opcje zaawansowane

Jak wystawić fakturę prostą z dodatkowymi opcjami? Jak ustawić parametry faktury prostej?

» zobacz

Faktura prosta

Jak wystawić fakturę prostą? Jak szybko wystawić fakturę za usługi? Jak ustawić parametry faktury?

» zobacz

Faktura uproszczona

Co to jest faktura uproszczona? Kiedy paragon do 450 zł jest fakturą? Co to jest paragonofaktura?

» zobacz

Faktura w obcym języku

Jak wydrukować fakturę po angielsku, niemiecku albo w innym języku?

» zobacz

Faktura z danymi płatnika lub odbiorcy

Jak wprowadzić innego odbiorcę na fakturze? Jak ustawić innego płatnika? Jak wystawić fakturę dla jednostki typu szkoła, przedszkole lub innej podlegającej samorządowi terytorialnemu?

» zobacz

Faktura z usługą

Jak wystawić fakturę z usługą? Jak zafakturować usługę?

» zobacz

Faktury kosztowe

Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?

» zobacz

Faktury w cenach netto czy brutto

Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować?

» zobacz

Faktury zakupowe

Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?

» zobacz

Faktury

Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?

» zobacz

Groszowe różnice na fakturach

Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT?

» zobacz

Klonowanie faktur

Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo?

» zobacz

Logo firmy na fakturach

Jak wydrukować logo mojej firmy na fakturach i innych dokumentach?

» zobacz

Nietypowe stawki VAT

Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT? Jak wprowadzić stawki techniczne zw albo np?

» zobacz

Paragony

Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?

» zobacz

Wartość pozycji na fakturze

Co to jest cena jednostkowa? Jak obliczana jest wartość pozycji faktury? Czy wartość pozycji lub cena jednostkowa obejmuje rabat?

» zobacz

Wybór waluty do faktury

Jak wystawić fakturę w walucie? Jak ustawić walutę na fakturze zakupowej?

» zobacz

Wystawianie faktury

Jak wystawić fakturę? Jak przygotować nową fakturę VAT?

» zobacz

Wysyłanie faktury mailem

Jak wysłać fakturę mailem?

» zobacz

Zmiana nabywcy na fakturze

Czy można na fakturze, którą już wystawilem, zmienić nabywcę? Co zrobić, jeśli okazało się, że wprowadzilem złego nabywcę? Jak poprawić NIP na fakturze?

» zobacz


Baza Wiedzy - FAKTURY
Jak podać cenę sprzedaży na fakturze? Czy mogę podać cenę z 3 lub 4 miejscami po przecinku? Jak zaokrąglane są kwoty? Czy program dobrze liczy? Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami? Jakie elementy są zbędne na fakturze? Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie? Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury? Jak wydrukować fakturę? Jak wykonać wydruk cyfrowy faktury? Jak przygotować dokument PDF z fakturą? Jak wprowadzić długi tekst dodatkowy? Potrzebuję dużo miejsca, naprawdę dużo. Co to jest wartość naiwna faktury, wartość rzeczywista i efekt zaokrągleń? Jak wystawić fakturę WDT? Czy mogę wystawić fakturę WDT dowolnemu kontrahentowi? Jak wystawić fakturę prostą z dodatkowymi opcjami? Jak ustawić parametry faktury prostej? Jak wystawić fakturę prostą? Jak szybko wystawić fakturę za usługi? Jak ustawić parametry faktury? Co to jest faktura uproszczona? Kiedy paragon do 450 zł jest fakturą? Co to jest paragonofaktura? Jak wydrukować fakturę po angielsku, niemiecku albo w innym języku? Jak wprowadzić innego odbiorcę na fakturze? Jak ustawić innego płatnika? Jak wystawić fakturę dla jednostki typu szkoła, przedszkole lub innej podlegającej samorządowi terytorialnemu? Jak wystawić fakturę z usługą? Jak zafakturować usługę? Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować? Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT? Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo? Jak wydrukować logo mojej firmy na fakturach i innych dokumentach? Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT? Jak wprowadzić stawki techniczne zw albo np? Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? Co to jest cena jednostkowa? Jak obliczana jest wartość pozycji faktury? Czy wartość pozycji lub cena jednostkowa obejmuje rabat? Jak wystawić fakturę w walucie? Jak ustawić walutę na fakturze zakupowej? Jak wystawić fakturę? Jak przygotować nową fakturę VAT? Jak wysłać fakturę mailem? Czy można na fakturze, którą już wystawilem, zmienić nabywcę? Co zrobić, jeśli okazało się, że wprowadzilem złego nabywcę? Jak poprawić NIP na fakturze? Zobacz informacje z Bazy Wiedzy.