Baza Wiedzy → Fakturowanie → KSEF

Baza Wiedzy - KSEF

Szczegółowe informacje i wskazówki związane z e-fakturami i korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur.

Szczegółowe informacje i wskazówki związane z e-fakturami i korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur.

Co trzeba wiedzieć o e-fakturze: Omawiamy proces wprowadzania e-faktur. Informacje na temat terminu, od którego e-faktury stają się obowiązkowe. Wyjaśniamy podstawowe informacje na temat e-faktur oraz różnice między e-fakturami a tradycyjnymi fakturami. Informacje o korzyściach z korzystania z e-faktur i ogólne wytyczne dotyczące ich używania.

Sprzedaż, zakupy i koszty: Informacje na temat formatu e-faktur sprzedażowych, niezbędnych danych do umieszczenia na fakturze oraz zasad dotyczących ich wystawiania. Informacje na temat procedur importu faktur, wprowadzania danych oraz zasad związanych z e-fakturami zakupowymi i kosztowymi.

KSEF: Instrukcje dotyczące procesu logowania i dostępu do funkcji systemu. Wyjaśniamy, jak zalogować się do testowej aplikacji podatnika w KSEF oraz jak uruchomić testową aplikację podatnika. Wyjaśniamy, czym jest token aplikacji, jak go wygenerować oraz jakie są możliwości i zagrożenia związane z jego użyciem. Omawiamy proces generowania tokenu dla aplikacji w KSEF.

Baza Wiedzy - KSEF
Czym różnią się e-faktury od tradycyjnych faktur? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze? Jak wystawiać e-faktury sprzedażowe? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze? Jak wprowadzać e-faktury zakupowe i kosztowe z KSEF? Jak wygenerować token dla aplikacji w KSEF? Co to jest token aplikacji? Jakie są możliwości i zagrożenia? Jak zalogować się do testowej aplikacji podatnika? Jak zalogować się KSEF? Jak uruchomić testową aplikację podatnika? Jak wygląda wprowadzenie e-faktury? Od kiedy e-faktury będą obowiązkowe? Jak przygotować się do korzystania z KSEF? Zobacz informacje z Bazy Wiedzy.