Baza Wiedzy → Zaawansowana konfiguracja → TABELE

Baza Wiedzy - TABELE


Baza Wiedzy - TABELE
Jak zapisać dane do Excela? Jak skopiować dane do Schowka? Jak wydrukować tabelę? Jak dodawać kolumny w tabelach programu? Co to są kolumny standardowe i kolumny dodatkowe? Jak posortować dane w tabeli? Jak uporządkować faktury według numerów, dat wystawienia albo kwoty? Zobacz informacje z Bazy Wiedzy.