Baza Wiedzy → Sieci, tożsamości → TOŻSAMOŚCI

Baza Wiedzy - TOŻSAMOŚCI

Tematy skupiają się na różnych aspektach zarządzania tożsamościami, takich jak tworzenie, modyfikacja, usuwanie, konfiguracja i wybór tożsamości w programie.

Tematy skupiają się na różnych aspektach zarządzania tożsamościami, takich jak tworzenie, modyfikacja, usuwanie, konfiguracja i wybór tożsamości w programie.

Tworzenie i modyfikacja tożsamości: Proces tworzenia nowej tożsamości poprzez tworzenie nowego profilu tożsamościowego. Wyjaśniamy, jak utworzyć kopię zapasową istniejącej tożsamości w celu zachowania i przeniesienia danych. Omawiamy proces udostępniania danych lokalnych w sieci lub zamiany tożsamości lokalnej na tożsamość sieciową.

Zarządzanie tożsamościami: Opisujemy, jak zmienić lokalizację folderu przechowywania danych tożsamościowych. Informujemy o dostępnych limitach tożsamości w ramach licencji oraz sposobach zwiększenia tego limitu. Wyjaśniamy, jak usunąć zbędne tożsamości i postępowanie z nieużywanymi danymi.

Konfiguracja tożsamości: Opisujemy tworzenie skrótów do wybranych tożsamości w celu łatwego uruchamiania programu. Wyjaśniamy, jak skonfigurować program, aby automatycznie uruchamiał się w ostatnio używanej tożsamości. Omawiamy ustawienia programu, aby przy każdym uruchomieniu pytano o wybór tożsamości.

Baza Wiedzy - TOŻSAMOŚCI
Jak zmienić folder przechowywania tożsamości? Jak utworzyć kopię tożsamości? Ile mam dostępnych tożsamości w ramach mojej licencji? Jak zwiększyć ten limit? Jak utworzyć nową tożsamość? Jak utworzyć skrót do konkretnej tożsamości? Jak ustawić, żeby program nie pytał ciągle o wybór tożsamości? Jak usunąć nadwyżkową tożsamość? Co zrobić, jeśli mam dane, z których nie korzystam? Jak ustawić, żeby program przy uruchamianiu wybierał tożsamość? Jak udostępnić dane lokalne w sieci? Jak zamienić tożsamość lokalną sieciową? Zobacz informacje z Bazy Wiedzy.