Baza Wiedzy → VAT i JPK → VAT

Baza Wiedzy - VAT


Baza Wiedzy - VAT
Co to jest analiza fiskalna? Jak program określa sposób generowania nowego JPK_V7? Jak ustawić formuły księgowania do Książki, do VAT? Jak wybrać formułę rozksięgowywania? Co to znaczy, że faktura jest wystawiona w sposób mieszany lub nieprawidłowy? Od czego zależy zawartość rejestru VAT? Jak zobaczyć dodatkowe informacje? Jak wykonać korektę VAT? Jak wykonać korektę konkretnego wpisu VAT? Jak zaksięgować miesiąc w VAT, aby móc wygenerować JPK_V7? Jak księguje się paragony i faktury? Jak zaksięgować pojedynczą fakturę sprzedaży? Jak zaksięgować fakturę do VAT? Co oznacza komunikat, że rejestr VAT nie jest kompletny? Czemu Analiza fiskalna zwraca błąd? Co zrobić, jeśli rejestr VAT nie pokrywa się z rejestrem RO? Jak samodzielnie wprowadzić dane do rejestru VAT? Jak dodać wpisy w VAT nie powiązane z fakturą? Jak zassać dane do modułu VAT? Zobacz informacje z Bazy Wiedzy.