Baza Wiedzy → Praca z programem → WYSZUKIWANIE

Baza Wiedzy - WYSZUKIWANIE


Baza Wiedzy - WYSZUKIWANIE
Jak znaleźć faktury o określonej formie płatności? Skąd biorą się filtry, które widzę na ekranie? Jak działa filtr pełnotekstowy dla obiektów złożonych? Jak wyszukać fakturę dla konkretnego kontrahenta? Jak znaleźć zlecenie dla danego pojazdu? Jak działa filtr w modułach? Jak odfiltrować towary według nazwy? Jak znaleźć kontrahenta? Zobacz informacje z Bazy Wiedzy.