Baza Wiedzy → Zaawansowana konfiguracja → ZAKŁADKI

Baza Wiedzy - ZAKŁADKI

Tutaj najdziesz informacje na temat przygotowania strony głównej oraz dostosowywania jej wyglądu i zawartości.

Tutaj najdziesz informacje na temat przygotowania strony głównej oraz dostosowywania jej wyglądu i zawartości. Dowiesz się, jak ustawić moduły startowe, które wyświetlają określone informacje i funkcje na stronie głównej. Będziesz mieć możliwość dostosowania układu aplikacji do swoich preferencji, takich jak układ modułów, styl i kolorystyka.

Znajdziesz informacje o tym, gdzie znajduje się Twoja strona Start w aplikacji. Dostępne będą wskazówki dotyczące włączania lub wyłączania zawartości aktywnej na stronie startowej, na przykład kursów walut lub innych elementów.

Zakładki automagiczne: Dowiesz się, jak ustawić zakładkę jako Automagiczną, co oznacza, że będzie ona automatycznie otwierana podczas uruchamiania aplikacji. Dowiesz się, jak skonfigurować swoje zakładki tak, aby uruchamiały się od razu podczas startu aplikacji. Znajdziesz wskazówki dotyczące ustawiania zakładki jako Ulubionej, co oznacza, że będzie ona widoczna i łatwo dostępna na Twojej stronie startowej.

Zamykanie zakładki: Informacje na temat zamykania bieżącej zakładki w aplikacji. Nie musisz mieć wszystkich zakładek otwartych na ekranie, możesz zamykać i otwierać zakładki według potrzeb.

Zapamiętywanie układu zakładek: Dowiesz się, jak zapamiętać układ otwartych zakładek, aby po ponownym uruchomieniu aplikacji były one w takiej samej konfiguracji. Będziesz miał informacje na temat uruchamiania tych samych zakładek, które były otwarte ostatnio.

Baza Wiedzy - ZAKŁADKI
Jak przygotować stronę główną? Jak dopasować układ strony startowej do moich preferencji? Gdzie jest moja strona Start? Jak włączyć lub wyłączyć zawartość aktywną na stronie startowej, na przykład kursy walut? Jak ustawić zakładkę jako jako Automagiczną? Co zrobić, żeby moje zakładki uruchamiały się od razu na starcie aplikacji? Jak ustawić zakładkę jako Ulubioną? Jak zamknąć bieżącą zakładkę? Czy muszę mieć wszystkie zakładki otwarte na ekranie? Co zrobić, aby układ otwartych zakładek został zapamiętany? Jak uruchomić te same zakładki, co ostatnio? Zobacz informacje z Bazy Wiedzy.