Baza WiedzyTematyFakturowanie

Baza Wiedzy - Fakturowanie

Co musi i nie musi być na fakturze: Informacje dotyczące elementów, które muszą być zawarte na prawidłowo wystawionej fakturze. Odpowiedź na pytania, czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami oraz czy faktury należy podpisywać. Omówienie dodawania miejsca wystawienia oraz problemów z drukowaniem kwoty słownie. Wyjaśnienie, które elementy są niezbędne, a które nie.

Długie teksty dodatkowe na fakturze: Instrukcje dotyczące wprowadzania długiego tekstu dodatkowego na fakturze. Odpowiedź na potrzebę zapewnienia wystarczającej przestrzeni na tekst.

Drukowanie faktury: Instrukcje dotyczące drukowania faktury. Omówienie druku cyfrowego faktury oraz przygotowania dokumentu PDF z fakturą. Wskazówki dotyczące drukowania duplikatu faktury. Odpowiedź na pytanie, co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury. Wyjaśnienie, jak wydrukować logo firmy na fakturach i innych dokumentach.

Faktura prosta i uproszczona: Wyjaśnienie, czym jest faktura prosta oraz instrukcje dotyczące wystawiania faktury prostej z dodatkowymi opcjami. Omówienie ustawiania parametrów faktury prostej. Faktura uproszczona: Informacje na temat faktury uproszczonej oraz sytuacji, w których paragon do 450 zł jest traktowany jako faktura. Omówienie pojęcia paragonofaktura. Instrukcje dotyczące wystawiania faktury z usługą oraz sposobu fakturowania usługi.

Faktura w obcym języku: Instrukcje dotyczące drukowania faktury w języku angielskim, niemieckim lub innym języku obcym. Informacje na temat wprowadzania numeru NIP UE w celu poprawnego wygenerowania JPK.

Faktury w cenach netto czy brutto: Omówienie, czy faktury należy wystawiać w cenach netto czy brutto. Wyjaśnienie, jak wystawić fakturę detaliczną i fakturę, która może być zafiskalizowana. Instrukcje dotyczące wystawiania faktury z usługą oraz sposobu fakturowania usługi.

Klonowanie faktur: Instrukcje dotyczące klonowania faktury oraz wystawiania kolejnej faktury na tej samej podstawie.

Zobacz także informacje o e-fakturze KSEF.

Cena sprzedaży na fakturze

Jak podać cenę sprzedaży na fakturze? Czy mogę podać cenę z 3 lub 4 miejscami po przecinku? Jak zaokrąglane są kwoty? Czy program dobrze liczy?

» zobacz

Co musi być na fakturze

Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami?

» zobacz

Co nie musi być na fakturze

Jakie elementy są zbędne na fakturze? Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie?
» zobacz

Drukowanie duplikatu faktury

Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury?
» zobacz

Drukowanie faktury

Jak wydrukować fakturę? Jak wykonać wydruk cyfrowy faktury? Jak przygotować dokument PDF z fakturą?

» zobacz

Długie teksty dodatkowe na fakturze

Jak wprowadzić długi tekst dodatkowy? Potrzebuję dużo miejsca, naprawdę dużo.

» zobacz

Efekt zaokrągleń

Co to jest wartość naiwna faktury, wartość rzeczywista i efekt zaokrągleń?

» zobacz

Faktura WDT

Jak wystawić fakturę WDT? Czy mogę wystawić fakturę WDT dowolnemu kontrahentowi?

» zobacz

Faktura prosta opcje zaawansowane

Jak wystawić fakturę prostą z dodatkowymi opcjami? Jak ustawić parametry faktury prostej?

» zobacz

Faktura prosta

Jak wystawić fakturę prostą? Jak szybko wystawić fakturę za usługi? Jak ustawić parametry faktury?

» zobacz

Faktura uproszczona

Co to jest faktura uproszczona? Kiedy paragon do 450 zł jest fakturą? Co to jest paragonofaktura?

» zobacz

Faktura w obcym języku

Jak wydrukować fakturę po angielsku, niemiecku albo w innym języku?

» zobacz

Faktura z danymi płatnika lub odbiorcy

Jak wprowadzić innego odbiorcę na fakturze? Jak ustawić innego płatnika? Jak wystawić fakturę dla jednostki typu szkoła, przedszkole lub innej podlegającej samorządowi terytorialnemu?

» zobacz

Faktura z usługą

Jak wystawić fakturę z usługą? Jak zafakturować usługę?

» zobacz

Faktury kosztowe

Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?
» zobacz

Faktury w cenach netto czy brutto

Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować?
» zobacz

Faktury zakupowe

Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?
» zobacz

Faktury

Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?
» zobacz

Groszowe różnice na fakturach

Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT?
» zobacz

Klonowanie faktur

Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo?

» zobacz

Logo firmy na fakturach

Jak wydrukować logo mojej firmy na fakturach i innych dokumentach?

» zobacz

Nietypowe stawki VAT

Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT? Jak wprowadzić stawki techniczne zw albo np?
» zobacz

Paragony

Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie?
» zobacz

Wartość pozycji na fakturze

Co to jest cena jednostkowa? Jak obliczana jest wartość pozycji faktury? Czy wartość pozycji lub cena jednostkowa obejmuje rabat?

» zobacz

Wybór waluty do faktury

Jak wystawić fakturę w walucie? Jak ustawić walutę na fakturze zakupowej?

» zobacz

Wystawianie faktury

Jak wystawić fakturę? Jak przygotować nową fakturę VAT?

» zobacz

Wysyłanie faktury mailem

Jak wysłać fakturę mailem?

» zobacz

Co trzeba wiedzieć o e-fakturze

Czym różnią się e-faktury od tradycyjnych faktur? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze?
» zobacz

E-faktury sprzedażowe

Jak wystawiać e-faktury sprzedażowe? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze?
» zobacz

E-faktury zakupowe i kosztowe

Jak wprowadzać e-faktury zakupowe i kosztowe z KSEF?
» zobacz

Generowanie tokena KSEF

Jak wygenerować token dla aplikacji w KSEF? Co to jest token aplikacji? Jakie są możliwości i zagrożenia?

» zobacz

Logowanie do KSEF

Jak zalogować się do testowej aplikacji podatnika? Jak zalogować się KSEF? Jak uruchomić testową aplikację podatnika?

» zobacz

Wprowadzenie e-faktury

Jak wygląda wprowadzenie e-faktury? Od kiedy e-faktury będą obowiązkowe? Jak przygotować się do korzystania z KSEF?
» zobacz

Faktura korygująca a nota korygująca

Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru?
» zobacz

Faktura korygująca

Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej?

» zobacz

Jak wystawić notę korygujacą

Jak wystawić notę korygującą?

» zobacz

Korekta kursu waluty na fakturze

Jak skorygować nieprawidłowy kurs waluty na fakturze? Co zrobić, jeśli w efekcie nieprawidłowego kursu wyliczona kwota podatku jest nieprawidłowa?
» zobacz

Korekta nazwy towaru na fakturze

Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze?

» zobacz

Księgowanie korekt

Kiedy faktura korygująca jest księgowana? Czemu program nie zassał korekty?
» zobacz

Treść przed korektą

Jak wydrukować treść przed korektą?
» zobacz

Zbiorcza faktura korygująca

Jak wystawić korektę zbiorczą za wybrany okres? Jak skorygować jednocześnie kilka faktur? Jak udzielić rabatu handlowego?

» zobacz

Kody na fakturach

Co to są kody GTU? Jak wprowadzić kody GTU do faktury? Czy GTU trzeba drukować na fakturze?
» zobacz

Podstawy GTU

Jakie są podstawowe informacje z księgowaniem GTU?
» zobacz

Raport fiskalny RO

Jak wprowadzić raport fiskalny? Jak wykonać raport RO?

» zobacz

Stałe kody GTU

Jak wprowadzić stałe kody GTU? Czy za każdym razem muszę wprowadzać kody GTU do faktury?

» zobacz

Wykaz kodów GTU

Jakie są wymagane kody GTU? Co oznacza kod MPP, FP? Jaki kod będzie właściwy dla mojej działalności?
» zobacz

Spis treści

1. Instalacja i aktywacjaINSTALACJA · AKTYWACJA · UŻYTKOWNICY · E-MAIL · AKTUALIZACJA
2. Praca z programemKOPIE ZAPASOWE · WYSZUKIWANIE · USUWANIE · OBIEKT
3. Drukowanie i PDFCZCIONKI · STYLE · PDF
4. FakturowanieFAKTURY · KSEF · KOREKTY · GTU
5. Paragony i fiskalizacjaPARAGONY · FISKALIZACJA
6. KontrahenciKONTRAHENCI · WERYFIKACJA · KODY POCZTOWE
7. Usługi, abonamentyUSŁUGI · ABONAMENTY · PROCEDURY
8. Zaliczki, oferty, zamówieniaZAMÓWIENIA · OFERTY · ZALICZKI · PRO FORMY
9. Wysyłka, reklamacjeREKLAMACJE · ETYKIETY
10. Zarządzanie nieruchomościamiLOKALE · NALICZENIA · MEDIA
11. Magazyn, produkcja, dostawyMAGAZYN · REMANENT · TOWARY · KODY KRESKOWE · PRODUKCJA
12. Zakupy, dostawy, skupZAKUPY · ROLNE
13. Warsztat, serwisWARSZTATOWE
14. RaportyRAPORTY
15. Kasa gotówkowaKASA · RAPORT KASOWY
16. Karty płatnicze, QR, bankKODY QR · KARTY · BANK
17. Rozliczenia, windykacjaROZLICZENIA · WEZWANIA DO ZAPŁATY
18. Kursy walutKURSY WALUT
19. Książka przychodów i rozchodówKSIĄŻKA · KOSZTY · SPIS Z NATURY
20. Ryczałt ewidencjonowanyRYCZAŁT
21. VAT i JPKVAT · JPK
22. Składki ZUSZUS · ZDROWOTNE
23. Amortyzacja, środki trwałeŚRODKI TRWAŁE
24. Umowy, wynagrodzeniaUMOWY · PPK
25. Księgowość zewnętrznaKSIĘGOWA
26. Sieci, tożsamościTOŻSAMOŚCI · SIECI
27. Zaawansowana konfiguracjaTABELE · NUMEROWANIE · ZAKŁADKI · WZORCE · SŁOWNIKI
28. Mowa, SMS, płatności QRSMS · MOWA
29. Bazy danych, szyfrowanieBAZA DANYCH · BAZA DANYCH SQL · KRYPTOGRAFIA
30. Rozwiązywanie problemówTRYB ZGODNOŚCI · ZAWARTOŚĆ AKTYWNA · WEBVIEW · SKALOWANIE
Baza Wiedzy - Fakturowanie
Informacje z Bazy Wiedzy na temat Fakturowanie. FAKTURY: Cena sprzedaży na fakturze - Jak podać cenę sprzedaży na fakturze? Czy mogę podać cenę z 3 lub 4 miejscami po przecinku? Jak zaokrąglane są kwoty? Czy program dobrze liczy? Co musi być na fakturze - Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura? Czy Druczek drukuje faktury zgodne z wymogami? Co nie musi być na fakturze - Jakie elementy są zbędne na fakturze? Czy faktury należy podpisywać? Jak dodać miejsce wystawienia? Czemu nie drukuje się kwota słownie? Drukowanie duplikatu faktury - Jak wydrukować duplikat faktury? Co zrobić, gdy klient zażąda wydrukowania duplikatu starszej faktury? Drukowanie faktury - Jak wydrukować fakturę? Jak wykonać wydruk cyfrowy faktury? Jak przygotować dokument PDF z fakturą? Długie teksty dodatkowe na fakturze - Jak wprowadzić długi tekst dodatkowy? Potrzebuję dużo miejsca, naprawdę dużo. Efekt zaokrągleń - Co to jest wartość naiwna faktury, wartość rzeczywista i efekt zaokrągleń? Faktura WDT - Jak wystawić fakturę WDT? Czy mogę wystawić fakturę WDT dowolnemu kontrahentowi? Faktura prosta opcje zaawansowane - Jak wystawić fakturę prostą z dodatkowymi opcjami? Jak ustawić parametry faktury prostej? Faktura prosta - Jak wystawić fakturę prostą? Jak szybko wystawić fakturę za usługi? Jak ustawić parametry faktury? Faktura uproszczona - Co to jest faktura uproszczona? Kiedy paragon do 450 zł jest fakturą? Co to jest paragonofaktura? Faktura w obcym języku - Jak wydrukować fakturę po angielsku, niemiecku albo w innym języku? Faktura z danymi płatnika lub odbiorcy - Jak wprowadzić innego odbiorcę na fakturze? Jak ustawić innego płatnika? Jak wystawić fakturę dla jednostki typu szkoła, przedszkole lub innej podlegającej samorządowi terytorialnemu? Faktura z usługą - Jak wystawić fakturę z usługą? Jak zafakturować usługę? Faktury kosztowe - Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? Faktury w cenach netto czy brutto - Czy faktury wystawia się w cenach netto czy brutto? Jak wystawić fakturę detaliczną? Jak wystawić fakturę, aby dała się zafiskalizować? Faktury zakupowe - Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? Faktury - Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? Groszowe różnice na fakturach - Skąd wynikają różnice zaokrągleń? Czy program prawidłowo liczy VAT? Klonowanie faktur - Jak sklonować fakturę? Jak wystawić kolejną fakturę na to samo? Logo firmy na fakturach - Jak wydrukować logo mojej firmy na fakturach i innych dokumentach? Nietypowe stawki VAT - Jak wystawić fakturę na usługi bez VAT? Jak wprowadzić stawki techniczne zw albo np? Paragony - Jakie są dostępne rodzaje faktur i paragonów? Jakie rodzaje dokumentów można wystawić w programie? Wartość pozycji na fakturze - Co to jest cena jednostkowa? Jak obliczana jest wartość pozycji faktury? Czy wartość pozycji lub cena jednostkowa obejmuje rabat? Wybór waluty do faktury - Jak wystawić fakturę w walucie? Jak ustawić walutę na fakturze zakupowej? Wystawianie faktury - Jak wystawić fakturę? Jak przygotować nową fakturę VAT? Wysyłanie faktury mailem - Jak wysłać fakturę mailem? KSEF: Co trzeba wiedzieć o e-fakturze - Czym różnią się e-faktury od tradycyjnych faktur? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze? E-faktury sprzedażowe - Jak wystawiać e-faktury sprzedażowe? Co trzeba wiedzieć o e-fakturze? E-faktury zakupowe i kosztowe - Jak wprowadzać e-faktury zakupowe i kosztowe z KSEF? Generowanie tokena KSEF - Jak wygenerować token dla aplikacji w KSEF? Co to jest token aplikacji? Jakie są możliwości i zagrożenia? Logowanie do KSEF - Jak zalogować się do testowej aplikacji podatnika? Jak zalogować się KSEF? Jak uruchomić testową aplikację podatnika? Wprowadzenie e-faktury - Jak wygląda wprowadzenie e-faktury? Od kiedy e-faktury będą obowiązkowe? Jak przygotować się do korzystania z KSEF? KOREKTY: Faktura korygująca a nota korygująca - Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru? Faktura korygująca - Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej? Jak wystawić notę korygujacą - Jak wystawić notę korygującą? Korekta kursu waluty na fakturze - Jak skorygować nieprawidłowy kurs waluty na fakturze? Co zrobić, jeśli w efekcie nieprawidłowego kursu wyliczona kwota podatku jest nieprawidłowa? Korekta nazwy towaru na fakturze - Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze? Księgowanie korekt - Kiedy faktura korygująca jest księgowana? Czemu program nie zassał korekty? Treść przed korektą - Jak wydrukować treść przed korektą? Zbiorcza faktura korygująca - Jak wystawić korektę zbiorczą za wybrany okres? Jak skorygować jednocześnie kilka faktur? Jak udzielić rabatu handlowego? GTU: Kody na fakturach - Co to są kody GTU? Jak wprowadzić kody GTU do faktury? Czy GTU trzeba drukować na fakturze? Podstawy GTU - Jakie są podstawowe informacje z księgowaniem GTU? Raport fiskalny RO - Jak wprowadzić raport fiskalny? Jak wykonać raport RO? Stałe kody GTU - Jak wprowadzić stałe kody GTU? Czy za każdym razem muszę wprowadzać kody GTU do faktury? Wykaz kodów GTU - Jakie są wymagane kody GTU? Co oznacza kod MPP, FP? Jaki kod będzie właściwy dla mojej działalności?