Baza Wiedzy → Praca z programem → Usuwanie dokumentów

Usuwanie dokumentów

Jak usunąć niepotrzebne dokumenty? Jak usunąć błędną fakturę, puste zlecenie, niepotrzebny towar albo klienta, którego już nie obsługuję?

Usuwanie danych nie jest prawidłowym systemem pracy. Jeśli chcesz przetestować program, wypróbować różne możliwości albo po prostu nauczyć się jego obsługi, utwórz nową, fikcyjną tożsamość. Tam możesz prowadzić eksperymenty do woli. Utwórz taką tożsamość teraz. » zobacz jak

Są rzecz jasna sytuacje, gdy można usunąć zbędny element. Możesz usunąć niepotrzebnego kontrahenta albo towar, który nigdy nie był sprzedawany. Odpowiednią funkcję znajdziesz w menu podręcznym (prawy klawisz myszy). Celowo ta funkcja ukryta jest głęboko, aby nie można było jej nacisnąć przypadkiem.

W sytuacjach, gdy usuwanie jest możliwe i dopuszczalne, na ekranie znajdziesz normalny przycisk Usuń.

Szczególnym przypadkiem jest usuwanie obiektów powiązanych z innymi. Próba usunięcia takiego dokumentu zakończy się ostrzeżeniem, takim jak to:

albo takim:

albo takim:

Jeśli wystawiłeś fakturę nieprawidłowo, skoryguj ją zgodnie z przepisami. » zobacz jak

Jeśli usuwanie się powiedzie, zobaczysz potwierdzenie:

Usuwanie dokumentu, nawet jeśli jest wykonalne, tak naprawdę niczego nie usuwa. Użycie funkcji usuwania powoduje jedynie zapisanie w danych oznaczenia usunięty. Dokumenty z takim oznaczeniem nie są normalnie wyświetlane na ekranie. Można je wyświetlić korzystając z funkcji administracyjnych. Jeśli korzystasz z usługi Kopia Elektroniczna, wytworzona wcześniej kopia dokumentu pozostaje na dysku. Podobnie wydruk PDF, jeśli np. wysyłałeś ten dokument mailem.

Rejestr faktur, zakupów itd. są księgami w rozumieniu przepisów karno-skarbowych. Księgi winny być prowadzone rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa. Nie jest dopuszczalne podmienianie, poprawianie albo usuwanie wystawionych dokumentów. Traktuj dane zapisane w programie poważnie i zapisuj je tak, aby w każdej chwili móc pokazać je urzędowi skarbowemu. W razie kontroli urząd może poprosić Cię na przykład o wygenerowanie pliku JPK_FA z modułu Faktury. Tam będzie widać szczegóły wszystkich wprowadzonych dokumentów.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Administracja.
zobacz więcej →.
Dokument wprowadzony do obrotu Co oznacza wprowadzenie do obrotu? Czy można zmienić albo usunąć dokument, który został wprowadzony do obrotu? » zobacz

Przywracanie usuniętego dokumentu Jak przywrócić omyłkowo usunięty dokument? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Usuwanie dokumentów: Jak usunąć niepotrzebne dokumenty? Jak usunąć błędną fakturę, puste zlecenie, niepotrzebny towar albo klienta, którego już nie obsługuję? - Baza Wiedzy
Są rzecz jasna sytuacje, gdy można usunąć zbędny element. Możesz usunąć niepotrzebnego kontrahenta albo towar, który nigdy nie był sprzedawany. Odpowiednią funkcję znajdziesz w menu podręcznym (prawy klawisz myszy). Celowo ta funkcja ukryta jest głęboko, aby nie można było jej nacisnąć przypadkiem. Dowiedz się więcej!