Baza Wiedzy → Zaawansowana konfiguracja → Weryfikacja formatu numerowania

Weryfikacja formatu numerowania

Dlaczego nie mogę ustawić żądanego formatu numerowania? Co oznaczają komunikaty o błędach?

Dokumenty wystawiane w programie numerowane są automatycznie. Możesz ustawić własny format numerowania. » zobacz jak

Numer składa się z prefiksu (części przed numerem), numeru właściwego oraz sufiksu (części po numerze), oddzielonych znakiem łamania (/). Numer właściwy jest kolejną liczbą naturalną, startując od 1. Prefiks i wzorzec prefiksu muszą być przygotowane w taki sposób, aby numerowanie mogło zostać wykonane prawidłowo.

Formaty numerowania nie spełniające warunków zostaną podświetlone na żółto. Do czasu naprawy formatu numerowania nie będzie możliwe wystawienie nowego dokumentu z w danej puli numeracji.

Jeśli wzorzec prefiks ustawiono nieprawidłowo, zobaczysz komunikat podobny do tego:

Musisz ustawić prefiks zgodnie z wymagami formatu numerowania. » zobacz jak

Jeśli wzorzec sufiksu ustawiono nieprawidłowo, zobaczysz komunikat podobny do tego:

Musisz ustawić wzorzec sufiksu zgodnie z wymagami formatu numerowania. » zobacz jak

Weryfikacja jest numerowana pod kątem ciągłości i unikalności. Nie mogą istnieć w danej bazie danych dwa dokumenty o tym samym numerze. Nie można wystawić dokumentu o numerze niższym, niż już zapisany w bazie danych.

Jeśli w formacie numerowania wprowadzono numer niższy, niż wymagany, zobaczysz komunikat podobny do tego:

Należy wprowadzić numer odpowiadający ostatniemu wystawionemu dokumentowi.

Przejdź do ustawień danego formatu numerowania. Na zakładce Ostatnie dokumenty znajdziesz dokumenty, które pasują do aktualnie wybranego prefiksu i wzorca sufiksu:

W tym przykładzie w bazie Faktury znajduje się dokument oznaczony numerem FV/51/2022. Numer właściwy w tym formacie to 51. Musisz albo wybrać inny format numerowania, który nie będzie kolidował z tym numerem, albo wprowadzić 51 jako ostatni numer dokumentu. W tym wypadku kolejna faktura otrzyma numer FV/52/2022.

Te funkcje zawarte są w pakiecie 365.
zobacz więcej →.
Format numerowania Jak działa format numerowania dokumentów? Co to jest prefiks i wzorzec sufiksu? » zobacz

Rozpoczęcie numerowania w trakcie Czy można rozpocząć numerowanie od innego numeru, niż 1? Jak przejąć numerowanie dokumentów w trakcie? » zobacz

Ustawienie formatu numerowania Jak ustawić własny format numerowania? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Weryfikacja formatu numerowania: Dlaczego nie mogę ustawić żądanego formatu numerowania? Co oznaczają komunikaty o błędach? - Baza Wiedzy
Dokumenty wystawiane w programie numerowane są automatycznie. Możesz ustawić własny format numerowania. » zobacz jak Dowiedz się więcej!