Baza Wiedzy → Książka przychodów i rozchodów → Wydruk księgi

Wydruk księgi

Jak wydrukować podatkową książkę przychodów i rozchodów? Czy wydruk księgi jest zgodny z rozporządzeniem? Czy wystarczy wydrukować tabelę?

Bieżące wprowadzanie danych w module Książka odbywa się w ramach przejrzystej tabeli:

Układ tabeli został podporządkowany wygodzie wprowadzania danych. Zawartość kolumn możesz zmieniać zgodnie ze swoimi potrzebami.

Wzór księgi określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest zaszłością historyczną. Wzór ten został zaprojektowany pod kątem prowadzenia w formie zeszytowej, z ręcznym podkreślaniem kwot na koniec miesiąca.

Na zakładce Księga widoczna jest wizualizacja księgi w formie określonej w rozporządzeniu.

Podstawowy wzór wydruku jest określony i nie należy go zmieniać.

Do księgi może być dołączone rozliczenie podatku.

Po zakończeniu miesiąca należy wykonać wydruk do formatu PDF. Plik PDF zostanie zapisany w folderze tożsamości, a następnie wyświetlony na ekranie.

Plik PDF można teraz wydrukować na drukarce fizycznej:

Powstały wydruk papierowy należy dołączyć do dokumentacji papierowej za dany miesiąc.

Zamknięcie miesiąca i wydruk należy wykonać w terminie określonym przepisami, tj. do 20 dnia następnego miesiąca.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Książka przychodów i rozchodów.
zobacz więcej →.
Księgowanie faktury do Książki Jak zaksięgować pojedynczą fakturę sprzedaży? Jak zaksięgować fakturę do Książki? » zobacz

Podatek liniowy i inne parametry podatkowe Gdzie mogę wybrać liniowy podatek 19%? Jak ustawić opcje rozliczania podatku dochodowego? Jak wstawić kwotę stałej zaliczki PIT? » zobacz

Rozliczenie roczne PIT Jak przygotować roczne rozliczenie PIT? Skąd wezmę dane do PIT-36 lub PIT-36L? » zobacz

Wynik finansowy w Książce Jak obliczyć wynik finansowy miesiąca? Skąd wiem, ile wynoszą moje faktyczne dochody? Ile zostanie mi na czysto z nową składką zdrowotną? » zobacz

Zasysanie danych do Książki Jak zassać dane do modułu Książka? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16