Baza Wiedzy → Fakturowanie → Wykaz kodów GTU

Wykaz kodów GTU

Jakie są wymagane kody GTU? Co oznacza kod MPP, FP? Jaki kod będzie właściwy dla mojej działalności?

Kody GTU zostały określone w rozporządzeniu. » zobacz je

Przykładowe kody GTU są następujące:

MPP: transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

RO: dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

WEW: dokument wewnętrzny

FP: faktura wystawiona do paragonu fiskalnego

IMP: podatek naliczony z tytułu importu towarów

VAT_RR: faktura VAT RR

MK: faktura podatnika, który wybrał metodę kasową

01: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie

02: benzyny, gaz płynny, oleje napędowe, biopaliwa

03: olej opałowy, oleje smarowe

04: wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

05: odpady

06: urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich

07: pojazdy i części samochodowe

08: metale szlachetne i nieszlachetne

09: leki, produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne

10: budynki, budowle i grunty

11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

12: usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, badania naukowe i prace rozwojowe

13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej

SW: dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

EE: usługi telekomunikacyjnych, nadawcze i elektroniczne

TP: podmiotów powiązanych

MR_T: świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży

MR_UZ: dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży

W programie ujęto szerszą listę. Można także ręcznie dopisać własne kody nie ujęte w tej liście, kolejne kody oddziela się spacją.

Obowiązek oznakowania GTU co do zasady jest zamknięty. Oznacza się tylko te dokumenty, które tego wymagają, i tylko w zakresie, w jakim to jest wymagane.

Część kodów program nadaje automatycznie, ale tylko w oczywistych przypadkach. Na przykład faktura w mechanizmie podzielonej płatności zawsze musi mieć oznaczenie MPP, faktura VAT RR ma oznaczenie VAT_RR.

Dla Twojej wygody możesz wcześniej wprowadzić typowe kody GTU. » zobacz jak

Faktura powiązana z paragonem ma zawsze kod FP.

Paragonów nie oznacza się, bo nie trafiają one indywidualnie do JPK. Paragony księgowane są zbiorczo z oznaczeniem RO.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Fakturowanie.
zobacz więcej →.
Kody na fakturach Co to są kody GTU? Jak wprowadzić kody GTU do faktury? Czy GTU trzeba drukować na fakturze? » zobacz

Podstawy GTU Jakie są podstawowe informacje z księgowaniem GTU? » zobacz

Raport fiskalny RO Jak wprowadzić raport fiskalny? Jak wykonać raport RO? » zobacz

Stałe kody GTU Jak wprowadzić stałe kody GTU? Czy za każdym razem muszę wprowadzać kody GTU do faktury? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16