Baza Wiedzy → Praca z programem → Wykonywanie kopii zapasowej

Wykonywanie kopii zapasowej

Jak wykonać kopię zapasową?

Najprościej:

Opcje - Wykonaj kopię zapasowa

Kopia z bieżącej tożsamości zostanie wykonana w formacie archiwum ZIP i umieszczona domyślnie w folderze

C:\JZK\DANE

Możesz zmienić ten folder na inny, możesz też zmienić częstotliwość wykonywania kopii zapasowych:

Opcje - Ustawienia - Backup

Możesz łatwo wykonać kopie innych tożsamości bez konieczności ich uruchamiania:

Opcje - Tożsamości i kopie zapasowe

Zaznacz wybraną tożsamość i wybierz:

prawy klawisz myszy - Wykonaj kopię zapasową wybranej tożsamości

Kopię zapasową należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Te funkcje zawarte są w pakiecie 365.
zobacz więcej →.
Kopia zapasowa w chmurze Jak zapisać kopię zapasową w chmurze? Jak wykonać kopię zapasową na dysku typu OneDrive, DropBox lub G-Drive? » zobacz

Odtwarzanie kopii zapasowej Jak odtworzyć kopię zapasową? Jak wypakować pliki z kopii zapasowej do folderu tożsamości? » zobacz

Przechowywanie danych dla celów kontroli podatkowej Jak zarchiwizować dane podatkowe? Jak przechowywać dane, potrzebne w razie kontroli? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16